Helena Kinnunen kiinteistöarviointilautakunnan varapuheenjohtajaksi

03.12.2015

Keskuskauppakamari valitsi 26.11.2015 kiinteistönarviointilautakunnan jäsenet kaudeksi 2016-2018. Lautakunnan puheenjohtajana jatkaa Kiinteistöopin professori Kauko Viitanen (Aalto-yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi nimitettiin toimitusjohtaja Helena Kinnunen (Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy). Aiemmin toimistostamme asianajaja Matti Kasso on myös toiminut kyseisen lautakunnan varapuheenjohtajana.

Kiinteistönarviointilautakunta on toiminut Keskuskauppakamarin yhteydessä 1.4.2004 alkaen jatkaen Kiinteistöarvioijien Auktorisointiyhdistys KA ry:n tehtäviä. Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnasta ja sen tehtävistä on osin säädetty kauppakamarilaissa (878/2002) ja kiinteistörahastolaissa (1173/1997). Osin lautakunnan tehtävät eivät perustu lakiin, vaan ovat elinkeinoelämän itsesääntelyä. Näitä tehtäviä sääntelevät lautakunnan säännöt sekä työjärjestys.