KKO 2015:8 Kiinteistönomistajan oikeus lunastaa kiinteistönsä kohdalla oleva vesijättö

29.01.2015

Asuinkiinteistön omistaja haki kiinteistönsä kohdalla olevan vesijätön lunastamista. Asemakaavan mukaan vesijättö oli osa yleistä lähivirkistysaluetta, johon kuuluivat kaikki kaava-alueen rannat.

Korkein oikeus katsoi, ettei vesijättö huomattavasti haitannut kiinteistön käyttöä kaavan mukaisena rakennuspaikkana. Vesijättöä voitiin lisäksi käyttää kaavan tarkoittamalla tavalla kunnan omistaman naapurikiinteistön kautta. Kiinteistönmuodostamislain 60 §:ssä säädetyt lunastamisen kiinteistökohtaiset edellytykset eivät täyttyneet.