Itä-Suomen HO 4.7.2017 nro 355: Taloyhtiö viivytti remonttia rahapulan vuoksi – kustannukset moninkertaistuivat

18.07.2017

Taloyhtiö ei tutkinut kosteusvaurioista kärsivää asuntoa tarpeeksi laajasti eikä pitänyt kiirettä remontin aloittamisessa. Seurauksena oli vahingon laajeneminen, asukkaiden kaluston tuhoutumista ja kallis oikeusjuttu.

Taloyhtiön katto vuoti ja osakkeenomistaja A vaati taloyhtiöltä sen korjaamista. Kaksi asiantuntijaa selvitteli vuodon suuruutta, mutta ei kuitenkaan siinä laajuudessa kuin A:n mukaan olisi ollut tarpeellista.

A:n asuminen kävi tukalaksi kosteusvaurion vuoksi. Terveystarkastaja suositteli A:n perheelle muuttoa ja perhe muuttikin väistötilaan yli puoleksi vuodeksi.

Rahapulaan vedoten taloyhtiö aloitti remontin vasta 1,5 vuotta kosteusvaurioiden ilmenemisen jälkeen. Tässä ajassa A:n irtaimistoa vahingoittui asunnossa. Yrittäjänä toimiva A joutui myös hoitamaan asiaa työajallaan, mistä seurasi ansionmenetyksiä.

Käräjäoikeudessa A vaati taloyhtiöltä noin 36 000 euron vahingonkorvauksia ja 23 000 euron oikeuskuluja. Taloyhtiö kiisti vaatimukset.

Käräjäoikeus ratkaisi asian A:n hyväksi. Taloyhtiön olisi pitänyt heti vesivahingon toteamisen aikana tutkia kaikki A:n esille tuomat vauriokohdat kodissa. Taloyhtiö määrättiin maksamaan A:lle 15 300 euron korvaukset väistöasumisesta, irtaimiston vahingoista ja ansionmenetyksistä ja lähes 23 000 euroa oikeuskuluja.

Taloyhtiölle kallis lasku

Taloyhtiö haki muutosta hovioikeudesta ja vaati käräjäoikeuden päätöksen kumoamista sekä A:lta lähes 30 000 euron oikeuskuluja.

Hovioikeus puuttui siihen, että käräjäoikeudessa ei oltu kuultu todistajina vesivahingon tutkineita asiantuntijayrityksiä. Niinpä heidän antamistaan raporteista jäi epäselväksi mm. se, miten pitkäksi aikaa kostuneet rakenteet voitiin jättää odottamaan korjaamista. Hovioikeus totesi, että koska näyttötaakka huolellisesta menettelystä on taloyhtiöllä, sen tulee kärsiä haitalliset seuraamukset epäselviksi jääneistä seikoista.

Hovioikeus leikkasi kolmasosan A:n oikeuskuluista. Muuten käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Koko prosessi tuli taloyhtiölle kalliiksi, sillä kosteusvaurioista koitui yhteensä yli 60 000 euron kustannukset. Jos korjaukset olisi aloitettu heti, remontti olisi maksanut noin 20 000 euroa.