KHO 2015:34, Liittymismaksu

17.03.2015

Alueen osalta erikseen hyväksytty liittymismaksu oli perustunut vesihuollon rakentamiskustannuksiin. Liittymismaksu oli maaperän ja kaavan tehottomuuden vuoksi muodostunut olennaisesti korkeammaksi kuin yleisen taksan mukainen liittymismaksu muilla tarkemmin yksilöimättömillä asemakaava-alueilla. Kaupungilla ei ollut velvollisuutta alentaa kyseisen alueen liittymismaksua vain sillä perusteella, että muilla asemakaava-alueilla perittiin alempaa maksua. www.finlex.fi/oikeuskäytäntö