KHO 2014:181 Maankäyttö ja rakentaminen: ELY:n poikkeamisvalta, käyttöarvonsa menettäneen rakennuksen purkaminen ja uuden omakotitalon rakentaminen

08.01.2015

KHO 2014:181

Tekninen lautakunta oli myöntänyt A:lle ja B:lle poikkeuksen kerrosalaltaan 175 neliömetrin suuruisen omakotitalon rakentamiseen ilman maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Rakennushankkeen yhteydessä oli tarkoitus purkaa rakennuspaikalla oleva vanha asuinrakennus. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja siirsi hakemuksen ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Rakennuspaikalla olevaa huonokuntoista rakennusta ei ollut pitkään aikaan käytetty asumiseen, vaan se oli ollut tyhjillään ja menettänyt näin vähitellen käyttöarvonsa. Samaa osoittivat myös rakennuksesta ulko- ja sisäpuolelta otetut valokuvat. Kysymyksessä ei siten ollut käytössä oleva rakennuspaikka ja rakennushanke olisi aiheuttanut rakennuspaikalla tässä suhteessa maankäytöllisen tilanteen muutoksen, joka vaikutuksiltaan vertautui uuden rakennuspaikan muodostumiseen. Tällaisessa tilanteessa rakennuspaikalla ei voitu katsoa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua olemassa olevaa asuinrakennusta. Toimivalta poikkeamisen myöntämiseen oli ELY-keskuksella.