KHO 2014:158 Maankäyttö ja rakentaminen: Kunnan poikkeamisvalta, uuden pysyvään asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakentaminen ja sen vieressä sijainneen lomarakennuksen purkaminen

07.01.2015

KHO 2014:158

Kaupunkikehitysjaosto oli myöntänyt A:lle ja B:lle poikkeuksen kerrosalaltaan 270 neliömetrin suuruisen pysyvään asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakentamiseen ilman maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Poikkeus oli myönnetty ehdolla, että rakennuspaikalla sijaitseva vanha kerrosalaltaan 123 neliömetrin suuruinen lomarakennus puretaan ennen kuin uusi asuinrakennus otetaan käyttöön. Rakennushankkeessa oli kysymys uuden pysyvään asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakentamisesta ja samalla sen vieressä sijainneen lomarakennuksen purkamisesta. Rakennushankkeessa ei muodostunut uutta rakennuspaikkaa. Lue lisää

Kysymys oli siten maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta olemassa olevan asuinrakennuksen korvaamisesta. Sillä seikalla, että loma-asunto korvattiin pysyvään asumiseen tarkoitetulla asuinrakennuksella, ei ollut poikkeamistoimivallan kannalta merkitystä. Toimivalta poikkeuksen myöntämiseen oli kunnalla.