Kokemusta ja tuoreinta tietoa

Olemme suurin yksinomaan kiinteistöalan juridisia palveluja tarjoava toimisto Suomessa. Koko henkilöstöllämme on pitkäaikainen kiinteistöjuridiikan kokemus jo ennen asianajotehtäviin siirtymistä muun muassa kiinteistöalan järjestöistä. Juristimme ovat olleet mukana valmistelemassa muun muassa huoneenvuokralainsäädäntöä, asunto-osakeyhtiölakia, maakäyttö- ja rakennuslakia sekä osallistuneet useisiin alan yleisiä sopimusehtoja valmistelleiden työryhmien työskentelyyn.

Yhteenlaskettuna toimistomme juristien ammatillinen kokemus on jo yli 200 vuotta. Asiakkaiden hyvä palveleminen edellyttää, että jokainen juristimme tuntee kiinteistöalan juridiikan ja osaa soveltaa sitä. Näin pystymme asiasta riippumatta tarjoamaan aina parhaan asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön joko yksittäisen juristin toimesta tai kokoamalla tiimin hoitamaan laajempia juttuja.

Pitkä kokemus luo varman pohjan osaamiselle, jonka perusteella me tarjoamme laadukkaita, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita palveluita kaikissa kiinteistöihin, asumiseen, toimitiloihin, rakentamiseen, työsuhteisiin ja ympäristöön liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Palvelujamme ovat mm. avustaminen neuvotteluissa, juridinen konsultointi, riita-asioiden hoitaminen sekä asiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen laatiminen.

Juridiset osaamisalueemme:

 • asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöasiat
 • asunto- ja kiinteistökaupat
 • asuin-, toimitila- ja maanvuokra-asiat
 • rakennus- ja korjausurakkasopimukset
 • kiinteistösijoittaminen
 • kiinteistöjen omistaminen, käyttö tai myynti
 • maankäyttö; kaavoitus, rakentaminen ja kiinteistökehityshankkeet
 • ympäristöasiat; pilaantunut maaperä, vesihuolto, jätteet, ympäristöluvat
 • asumisen ja kiinteistöjen käytön terveellisyys ja turvallisuus
 • kiinteistöalan palvelusopimukset; kiinteistöpalvelu- ja isännöintisopimukset
 • viranomaislupa-asiat; rakennus- ja toimenpideluvat, käyttötarkoituksen muutokset
 • kiinteistöjen työsuhdeasiat
 • verotuksen erityiskysymyksissä toimimme yhteistyössä Taxpoint Oy:n kanssa