Uudet palvelupakettimme: Työsuhdeasiain palvelut

11.09.2015

Tarjoamme työsuhdeasioiden hoitamiseen erilaisia palvelukokonaisuuk­sia, joiden avulla varmistat, että yrityksesi työsuhdeasiat ovat kunnossa. Valitse näistä yrityksesi työsuhdeasioita parhaiten palveleva ratkaisu ja kysy meiltä lisää.

Työsuhdeasiat kuntoon, peruspaketti

 • yrityksen työsopimusmallien lainmukaisuuden tarkistaminen
 • yritykseltä edellytettävien lakisääteisten suunnitelmien laadinta ja lainmukaisuus
 • yrityksen nähtävänäpitovelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus
 • työnantajan lakisääteisten ilmoitusvelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus

           Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti. Konsultoinnin laajuus on noin kolme tuntia.

Työsuhdeasiat kuntoon, laaja paketti

 • peruspaketin lisäksi työsuojelutarkastukseen varautuminen eli työsuojeluvelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus (mm. työturvallisuuslaki, työsuojelun yhteistoiminta, työaikalaki, vuosilomalaki)

           Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti. Konsultoinnin laajuus on noin kuusi tuntia.

Työsuhdeasiat kuntoon, exclusive-palvelupaketti

        Peruspaketin lisäksi

 • työsuojelutarkastukseen varautuminen eli työsuojeluvelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus (mm. työturvallisuuslaki, työsuojelun yhteistoiminta, työaikalaki, vuosilomalaki)
 • valmistautuminen työsuojelutarkastukseen, ohjeet asiakkaalle, ongelmakohtien tunnistaminen
 • työpaikkakohtainen koulutus työsuhdeasioista, enintään 2 tunnin mittainen luento

           Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti.

Työsuhdeasioiden erityispaketit

Työsuhdeasioiden DD liiketoimintojen myynnin ja yritysjärjestelyjen yhteydessä

 • työsuhdeasioihin liittyvien riskien ja vastuiden selvittäminen

Tulospalkkausjärjestelmän kehittämispaketti

 • tulospalkkausjärjestelmän sisällön kuvaus ja ohjeistuksen laatiminen asiakkaan tavoitteiden mukaisesti

Johdon sopimuspaketti

 • toimitusjohtajasopimuksen ja/tai ylimmän johdon johtajasopimuksen laatiminen osapuolten tahdon mukaisesti

Yhteistoimintaneuvottelukonsultointi

 • neuvottelu- ja tiedottamisvelvoitteiden läpikäynti
 • avustaminen neuvotteluissa ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen

Yrityskohtaisen työsuhdeohjesäännön, paikallisen sopimuksen tai yrityskohtaisen työehto-sopimuksen laatiminen

Työsuhde-erimielisyyksien ja -riitojen hoitaminen sovitteluna sisältäen sovintoehdotuksen, jos sellaista pyydetään.

KYSY LISÄÄ:

Senior Legal Advisor, varatuomari Keijo Kaivanto
0400 217 313
keijo.kaivanto(at)kak-laki.fi

Asianajaja, varatuomari Jarmo Asikainen
0400 504 327
jarmo.asikainen(at)kak-laki.fi