KKO 2016:7 Kunnan oikeus lunastaa valtion omistuksessa oleva tontti

Posted on Posted in 2016, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2016

Kaupunki oli vaatinut maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n 1 momentin nojalla valtion omistaman asemakaavan mukaisen yleisen rakennuksen tontin lunastamista. Korkeimman oikeuden mukaan lunastusta ei estänyt se, että valtio omisti tontin, mutta kaupungilla ei kuitenkaan ollut oikeutta lunastaa tonttia, koska sitä ei ollut selvästi asemakaavassa tarkoitettu kaupungin tarpeisiin.