Kiinteistölakimies palvelut Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen ja Kanerva Asuminen palvelut -logo oranssilla

Asuminen

Asumisen asiantuntija, juridinen tuki lakikysymyksissä

Palvelemme henkilöasiakkaitamme esimerkiksi asumiseen, kiinteistö- ja asuntokauppoihin sekä vuokraamiseen liittyvissä lakikysymyksissä. Ratkomme asunto- ja kiinteistökauppariitoja sekä taloyhtiön ja osakkaan välisiä erimielisyyksiä. Laadimme erilaisia asiakirjoja ja avustamme oikeudenkäynneissä. Voit luottaa ammattitaitoomme, kokemukseemme ja alan tuntemukseemme.

Verotuskysymyksissä yhteistyökumppanimme on Tapio Tikkanen/Veromo Oy.

Osaamisalueemme

Osakkaat

Asunto- ja kiinteistökauppa

Pientaloasuminen

Asuntosijoittaminen

Osakkaat

Ratkaisemme osakkaiden ongelmatilanteita

Tarjoamme taloyhtiön osakkaille juridista konsultointia ongelmallisissa tilanteissa. Näitä voivat olla muun muassa tulkintaerimielisyydet yhtiön ja osakkaan välisessä kunnossapitovastuussa tai osakkaan muutostyöoikeudessa. Tulkintaerimielisyydet voivat liittyä myös taloyhtiön korjaushankkeisiin ja niihin liittyvään maksuvelvollisuuteen. Edustamme asiakkaitamme yhtiökokouksissa ja hoidamme riita-asioita tuomioistuimissa.

Juridiset palvelumme:

 • avustaminen ja edustaminen yhtiökokouksissa ja neuvotteluissa
 • juridinen konsultointi ja asiakirjojen laatiminen ja kommentointi
 • riita-asioiden hoitaminen

Asunto- ja kiinteistökauppa

Varmistamme onnistuneen kiinteistö- tai asuntokaupan

Niin kiinteistö- kuin asuntokauppa on monille ihmisille taloudellisesti ja henkisesti yksi elämän tärkeimpiä päätöksiä. Siksi on hyvä löytää asiantunteva kumppani avuksi, jos kohtaat kaupanteossa vastoinkäymisiä. Erityisen tärkeää on tuntea lainsäädäntö ja osata soveltaa sitä myös käytäntöön. Olemme konsultoineet asiakkaitamme menestyksekkäästi kauppoihin liittyvissä riitaneuvotteluissa ja tuomioistuimissa.

Tarjoamme yksityishenkilöille myös asuntokaupan ja kiinteistökaupan neuvonantoa, laadimme kauppaan liittyviä asiakirjoja ja avustamme neuvotteluissa sekä erilaisten viranomaislupien hakemisessa. Päämiehemme ovat ostajia, myyjiä tai kiinteistönvälitysyrityksiä.

Juridiset palvelumme:

 • kauppakirjan laadinta, kommentointi ja tarkistaminen
 • kaupan kohteen oikeudellisten riskien selvittäminen
 • välittäjän vastuukysymykset
 • asunto-osakeyhtiön ja kaupan osapuolten väliset suhteet
 • kuntotarkastajan ym. asiantuntijan vastuukysymykset
 • viranomaisluvat; rakennus- ja toimenpideluvat, käyttötarkoituksen muutokset
 • riita-asioiden hoitaminen

Pientaloasuminen

Lakiapua pientaloasukkaille

Tarjoamme juridista konsultointia asumisen arkea häiritsevissä tilanteissa, ovat ne sitten ongelmia naapurisuhteissa tai erimielisyyksiä esimerkiksi korjausurakoissa.

Juridiset palvelumme:

 • hallinnanjakosopimuksiin liittyvät kysymykset; laatiminen, tulkinta, rekisteröinti
 • naapuruussuhteet; vesien johtaminen, rajat, puut ja pensaat ym.
 • lisä- ja korjausrakentaminen, avustaminen sopimusten laadinnassa
 • urakkariitojen hoitaminen
 • avustaminen rakennus- ja toimenpidelupien hakemisessa
 • kaavamuutosten hakeminen
 • riita-asioiden hoitaminen

Asuntosijoittaminen

Onnistu avullamme asuntosijoittamisessa

Yksittäiselle kiinteistösijoittajalle on tärkeää, että sijoitusomaisuuden hankinta ja sen hoitaminen on sujuvaa. Tarjoamme palveluja kaupan eri vaiheisiin ja vuokraukseen liittyviin kysymyksiin. Kauttamme saat apua myös tilanteissa, joissa osakkaalla ja asunto-osakeyhtiöillä on erilaisia näkemyksiä eri osapuolten velvoitteista ja oikeuksista.

Tarjoamme konsultointia muutostöihin liittyvissä kysymyksissä ja viranomaislupien hakemisessa sekä huolehdimme tarvittavien asiakirjojen laadinnasta. Edustamme asiakkaitamme neuvotteluissa ja mahdollisissa riitatilanteissa, kun on kyse osakkeenomistajien ja yhtiön välisistä kysymyksistä.

Juridiset palvelumme:

 • kauppakirjojen laatiminen ja tulkinta, sopimusneuvottelut
 • asunto- ja toimitilavuokrasopimusten laatiminen ja tulkinta, sopimusneuvottelut
 • kauppaan ja vuokrasuhteisiin liittyvät erimielisyydet
 • osakkaan ja yhtiön väliset erimielisyydet
 • osakkaiden keskinäiset erimielisyydet
 • avustaminen viranomaislupien hakemisessa
 • riita-asioiden hoitaminen