ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTIÖIDEN JURIDIIKKA

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiö-, kiinteistöosakeyhtiö- ja osakeyhtiölainsäädännön asiantuntijat apunasi.

Juridista tukea asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden johtamiseen

Olemme asunto-osakeyhtiö-, kiinteistöosakeyhtiö- ja osakeyhtiölainsäädännön asiantuntijoita. Tunnemme niihin liittyvän lainsäädännön perinpohjaisesti. Avustamme ja edustamme asiakkaitamme kaikissa osakeyhtiölainsäädäntöön ja hallintoon liittyvissä asioissa, kuten yhtiö- ja hallituksen kokouksissa, vastuukysymyksissä, tilojen vuokraamisessa, korjaus- ja lisärakentamishankkeissa, uudiskohteiden vastuutilanteissa sekä hallintaanotoissa ja yhtiöjärjestyksen muutoksissa. Toimimme lisäksi asiamiehinä tuomioistuimissa.

Tuemme isännöitsijöitä heidän liiketoimintaansa liittyvissä juridisissa kysymyksissä sopimuksista vahingonkorvausasioihin.

Verotuskysymyksissä yhteistyökumppanimme on Tapio Tikkanen/Veromo Oy.

Osaamisalueemme

Hallinto

Korjaus- ja lisärakentaminen

Palvelu-
sopimukset

Taloyhtiö vuokranantajana

Isännöinti

Hallinto

Keskity huoletta taloyhtiön johtamiseen, me hoidamme lakiasiat

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöissä tulee usein vastaan tilanteita, jolloin on viisainta kääntyä asiantuntijan puoleen. Meiltä saat asiantuntevaa lakikonsultointia kaikissa yhtiön hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutus- ja valmennustilaisuuksia: tyypillisiä aiheita ovat ajankohtaiset lakimuutokset tai korjaus- ja kunnossapitoasiat. Kerromme monimutkaisistakin lakiasioista ymmärrettävästi ja innostavasti.

Juridiset palvelumme:

 • avustaminen ja konsultointi hallituksen- ja yhtiökokouksissa
 • avustaminen ja konsultointi hallituksen vastuukysymyksissä
 • asiantuntijalausuntojen laatiminen
 • juridinen konsultointi yhtiön hallintoon liittyvissä asioissa
 • yhtiöjärjestysmuutosten laatiminen
  konsultointi ja asiakirjojen laatiminen hallintaanottoprosessiin
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Korjaus- ja lisärakentaminen

Korjaus- ja lisärakentamishankkeen asiantuntija

Korjaus- ja lisärakennushankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii laaja-alaista asiantuntemusta myös juridiikasta. Erityisesti lupa-asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä siihen sovellettavaan lainsäädäntöön liittyy enemmän tulkinnanvaraisuutta uudiskohteisiin verrattuna.

Olemme korjaus- ja lisärakentamisen juridiikan asiantuntijoita. Konsultoimme urakkasopimuksissa ja osallistumme neuvotteluihin. Hoidamme myös vakuus- ja vastuukysymyksiä aina vastaanottovaiheesta kymmenvuotisvastuuseen saakka. Lisäksi konsultoimme ja edustamme asiakkaitamme uudiskohteiden vastuutilanteissa ja hoidamme riita-asioita. 

Juridiset palvelumme:

 • urakkariitojen hoitaminen
 • reklamaatioiden laatiminen
 • lisärakentaminen, esimerkiksi ullakkorakentamishankkeet
 • rakentamisen vastuukysymykset
 • uudis-, korjaus- ja lisärakentamisen juridinen konsultointi ja neuvottelut
 • urakka-asiakirjojen tarkastaminen ja kommentointi
 • viranomaisluvat; rakennusluvat, toimenpideluvat, käyttötarkoituksen muutokset
 • kaavoitusasiat; kaavamuutokset, lisärakennusoikeuden hakeminen, valitusasiat
 • ympäristöasiat ja -selvitykset; jätteet, melu, pilaantunut maaperä
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Palvelusopimukset

Palvelusopimukset ovat hyvän kiinteistönpidon tukijalka

Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimukset muodostavat perustan tehokkaalle ja kannattavalle kiinteistöjen ylläpidolle. Kun sopimukset valmistellaan ja neuvotellaan huolellisesti, varmistutaan palvelujen laadun toteutumisesta. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen syntymistä sopimuskauden aikana.

Konsultoimme palvelusopimusten laadinnassa ja hoidamme niihin liittyviä vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Tarjoamme sopimusten hoitamiseen myös laajempia palvelukokonaisuuksia. Kysy meiltä lisää palvelupaketeistamme.

Juridiset palvelumme:

 • isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimusten laadinta, konsultaatio, tulkinnat
 • avustaminen neuvotteluissa
 • vastuukysymykset, vahingonkorvausasiat
 • yleinen sopimuskonsultointi
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Taloyhtiö vuokranantajana

Varmuutta vuokrasuhteisiin

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä voi olla yhtiön hallintaan kuuluvia asuin- tai liikehuoneistoja, joiden vuokraamiseen liittyy useita juridisia kysymyksiä. Hyvin laadittu vuokrasopimus ja oikea reagointi vuokrasuhteen aikana eteen tulevissa ongelmatilanteissa turvaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön aseman.

Kun vuokrasuhteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen, varmistetaan oikeat toimintatavat. Ennakointi selkeyttää päätöksentekoa ja ehkäisee riitoja.

Palvelemme kaikissa vuokrasuhteeseen liittyvissä kysymyksissä vuokrasopimusten laadinnasta vuokrasuhteen vastuukysymyksiin. Tarjoamme vuokrasopimusten riskien hallintaan myös palvelukokonaisuuksia. Näiden avulla varmistat, että vuokrasopimuksiin liittyvä juridiikka on kunnossa. Kysy meiltä lisää palvelupaketeistamme.

Juridiset palvelumme:

 • asunto- ja toimitilavuokrasopimusten asiakirjat
 • juridinen konsultointi
 • avustaminen häiriötilanteiden hallinnassa
 • viranomaisluvat; rakennus- ja toimenpideluvat, käyttötarkoituksen muutosluvat
 • riita-asioiden hoitaminen

Isännöinti

Juridista tukea isännöitsijöille

Isännöitsijällä on suuri vastuu taloyhtiön toiminnasta ja hänen on usein pystyttävä jälkikäteen osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kun huolehtii siitä, että päätökset tehdään lainmukaisesti ja taloyhtiön hallitus saa riittävästi tietoa.

Palvelemme isännöitsijöitä heidän työtehtäviinsä liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Huolehdimme sopimusten laadinnasta ja tulkinnasta. Avustamme vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksissä.

Juridiset palvelumme:

 • isännöitsijän edustaminen ja avustaminen neuvotteluissa
 • isännöintisopimusten laadinta, konsultaatio ja tulkinta
 • riita-asioiden hoitaminen
 • avustaminen vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksissä