2018AJANKOHTAISTAAjankohtaista 2018Ajankohtaista alallaAjankohtaista alalla 2018

Elokuun lakikysymys: Miten vuokravakuus asetetaan, mitä siinä pitää huomioida ja mikä on takaajan vastuu?

Vuokravakuudella tarkoitetaan vakuutta, joka annetaan vuokranmaksun tai muun vuokrasuhteeseen liittyvän velvoitteen takaamiseksi. Vuokranantaja voi kärsiä vahinkoa paitsi vuokranmaksun laiminlyönnin takia myös silloin, jos vuokralainen on toiminnallaan vahingoittanut huoneistoa. Vakuudesta sovitaan usein vuokrasopimuksessa.  Vuokrasopimukseen kannattaa kirjata, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:ssä säädetään, että sopijapuolen asettama vakuuden määrä voi olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Tavallisesti vuokravakuus vastaa yhden tai kahden kuukauden vuokraa. Vuokravakuudeksi voidaan lain mukaan antaa esimerkiksi rahaa, tavaraa, sitoumuksia tai osakkeita.

Yleisin asuinhuoneistojen vuokrasuhteissa käytetty vakuus on kuitenkin raha, joka maksetaan joko suoraan vuokranantajan tilille tai esimerkiksi pankkiin avatulle vuokravakuustilille, jonne sovittu summa talletetaan. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta huolellisesti ja se on pidettävä erossa vakuudenhaltijan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä kirjata sopimukseen ajankohta, johon mennessä vakuus on toimitettava. Päivämäärän tulisi olla ennen huoneiston hallinnan ja avainten luovutusta.

Vuokrasuhteen päätyttyä, vuokravakuus on palautettava viivytyksettä ja täysimääräisenä vuokralaiselle, ellei vakuuden pidättämiseen ole syytä. Huoneen avaimet tulee olla luovutettuna vuokranantajalle, huoneisto ja siihen kuuluvat tilat siivottu, ja huoneistossa mahdollinen kuntotarkastus tehtynä ennen vakuuden palauttamista. Vuokranantajan on ilmoitettava etukäteen vuokralaiselle vakuuden pidättämisestä kirjallisesti ja perustellusti jos vakuutta ei voida palauttaa vuokralaisen aiheuttaminen vahinkojen korvaamiseksi. Vuokralainen ei ole vastuussa asunnon normaalista kulumisesta eikä esimerkiksi pienehköistä naarmuista tai kolhuista, jos ei siitä ole erikseen sopimuksessa sovittu.

Vakuudeksi tai vakuuden lisäksi voidaan ottaa myös toisen henkilön tai henkilöiden antama takaus. Takaus on takaajan ja velkojan välinen itsenäinen ja päävelasta erillinen sitoumus, vaikka se liittyy päävelkaan. Takauksesta sovitaan aina kirjallisesti ja se voidaan liittää vuokrasopimukseen vakuuslausekkeena, jonka mukaan nimetyt henkilöt takaavat omavelkaisesti vuokrasopimuksen velvoitteet. Lausekkeeseen tulee kirjata, mikä takuusumma voi olla euromääräisesti. Takauksesta laaditaan tämän lisäksi erillinen takaussitoumus vuokranantajan ja takaajan välillä. Siinä tulisi myös mainita velallinen eli vuokralainen sekä yksilöity päävelka eli vuokrasopimus. 

Lue lisää:

KKO 19.12.2017. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu selkeytti vuokran takaajan vastuuta