Asianajotoimisto Kuhanen Asikainen ja Kanerva Kiinteistöliiketoimnta-logo oranssilla

Kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti

Kiinteistöliike-toiminta ja isännöinti

Paras kumppani kiinteistöjuridiikkaan

Kiinteistöala kehittyy jatkuvasti. Etenkin lakimuutokset ja digitalisaatio tuovat mukanaan haasteita, jotka vaativat alan juridiikan erikoisosaamista.  Nopeasti muuttuvissa tilanteissa on tärkeää, että tukenasi on oman toimialasi lakiasiantuntija, kenen puoleen on helppo kääntyä.

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin vastaavan palvelukokonaisuuden kiinteistöliiketoiminnan prosessien eri vaiheisiin. Voit valita projektiluonteisia palveluja tai laajempaa yhteistyötä kiinteistöasioiden hoitamiseen. Toimeksiannoista vastaa aina sama juristi tai laajempiin projekteihin erikseen nimetty tiimi.

Tuemme isännöitsijöitä heidän liiketoimintaansa liittyvissä juridisissa kysymyksissä sopimuksista vahingonkorvausasioihin.

Verotuskysymyksissä yhteistyökumppanimme on Tapio Tikkanen/Veromo Oy.

Osaamisalueemme

Isännöinti

Kiinteistökaupat

Vuokraus

Palvelusopimukset

Työnantajapalvelut

Kiinteistön- ja vuokranvälitys

Isännöinti

Juridista tukea isännöitsijöille

Isännöinti on merkittävässä asemassa taloyhtiöissä. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä huolehtii myös siitä, että taloyhtiön hallitus saa päätöksentekoon riittävästi asianmukaista tietoa. Isännöitsijällä on myös tärkeä rooli esimerkiksi taloyhtiön talousarvion ja yhtiössä pidettävien kokousten valmistelussa.

Monipuoliset isännöinnin työtehtävät vaativat monessa kohdassa erityistä tarkkuutta. Taloyhtiön päätöksissä isännöitsijän onkin usein pystyttävä jälkikäteen osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Vastuuta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kun huolehtii siitä, että päätökset tehdään lainmukaisesti ja taloyhtiön hallitus saa riittävästi tietoa tärkeistä asioista. Työtä helpottaa kiinteistöjuridiikan ammattilainen, jonka puoleen voi helposti kääntyä erilaisissa kysymyksissä ja yllättävissä ongelmatilanteissa.

Palvelemme isännöitsijöitä heidän työtehtäviinsä liittyvässä juridiikassa. Huolehdimme muun muassa sopimusten laadinnasta ja tulkinnasta, avustamme vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksissä ja koulutamme ajankohtaisista aiheista. Meiltä saat parhaan juridisen asiantuntemuksen, jotta voit rauhallisin mielin keskittyä työhösi.

Juridiset palvelumme:

 • isännöitsijän edustaminen ja avustaminen neuvotteluissa
 • isännöintisopimusten laadinta, konsultaatio ja tulkinta
 • riita-asioiden hoitaminen
 • avustaminen vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksissä

Kiinteistökaupat

Mukana kiinteistötransaktioiden kaikissa vaiheissa

Palvelemme kiinteistöliiketoiminnan ammattilaisia. Perehdymme heidän puolestaan kiinteistöjen myyntiin ja ostoon liittyviin juridisiin kysymyksiin.

Tavoitteenamme on tukea kiinteistötransaktioiden mahdollisimman sujuvaa etenemistä ja onnistumista. Kun kiinteistö- ja osakekaupoissa selvitetään juridiset riskit ja mahdollisuudet etukäteen, ja ne otetaan huomioon sopimuksissa, päätöksenteko selkeytyy ja riskit vähenevät. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen syntymistä.

Juridiset palvelumme:

 • kiinteistötransaktioihin liittyvät asiakirjat, asiantuntijalausunnot ja neuvottelut
 • juridiset Due Diligence -selvitykset, myös ympäristö DD 
 • sijoitusrakenteiden selvitys, avustaminen valinnassa, asiakirjojen laadinta
 • viranomaisyhteydet, lupa-asiat, muutosluvat, ympäristöluvat
 • maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvä konsultointi, hakemusten ja asiakirjojen laadinta
 • ympäristöoikeus
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Vuokraus

Vuokrasuhteen riskit hallintaan

Vuokrasopimus on kiinteistöliiketoiminnan tärkeimpiä sopimuksia. Se palvelee ja tukee parhaimmillaan molempien sopimusosapuolten tavoitteita, olipa kyse asuin- tai toimitilakiinteistöistä.

Yksi keskeisimpiä osaamisalueitamme on huoneenvuokralainsäädäntö ja sen käytännönläheinen soveltaminen. Palvelemme asiakkaitamme vuokrasuhteen kaikissa vaiheissa. Kun vuokraukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen ja ne otetaan huomioon sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen ehtoja sovittaessa, toimii vuokrasuhde niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin kannalta paremmin.

Tarjoamme kokonaisvaltaista konsultointia sijoitussalkun vuokrasopimusten riskien analysoinnissa. Olemme myös tehneet valmiita palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistat, että yrityksesi vuokrasopimuksiin liittyvät juridiset asiat ovat kunnossa. Kysy meiltä lisää palvelupaketeistamme.

Juridiset palvelumme:

 • vuokrattavaan kohteeseen liittyvä juridinen riskianalyysi, vuokrasalkun juridinen riskianalyysi
  huoneenvuokrasopimusten asiakirjat ja asiantuntijalausunnot
 • viranomaisyhteydet, lupa-asiat
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Palvelusopimukset

Hyvät sopimukset varmistavat palvelun laadun

Palvelusopimukset muodostavat perustan tehokkaalle ja kannattavalle kiinteistöjohtamiselle, on sitten kyse managerin tai kiinteistöpalveluyrityksen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Palvelujen hankintaan ja hallintaan tarvitaan monipuolista käytäntöjen tuntemusta.

Huolehdimme palvelusopimusten laadinnasta ja palvelemme vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiin liittyvissä tilanteissa. Hyvin laaditut sopimukset varmistavat palvelun laadun ja ennaltaehkäisevät mahdollisten riitojen syntymistä sopimuskauden aikana.

Tarjoamme sopimusten hoitamiseen myös palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistat, että yrityksesi sopimusasiat ovat kunnossa. Kysy meiltä lisää palvelupaketeistamme.

Juridiset palvelumme:

 • sopimusten laadinta, konsultaatio ja tulkinnat
 • avustaminen neuvotteluissa
 • vastuukysymykset, vahingonkorvausasiat
 • yleinen sopimuskonsultointi
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Työnantajapalvelut

Konsultoimme sopimusten laadinnassa ja käytännön tilanteissa

Työsuhdeasiat ovat laaja kokonaisuus, johon kuuluvat työsuhteen ehtoja koskevat lainsäännökset ja sopimusmääräykset sekä näihin perustuvat toimenpiteet ja käytännöt. Työsuhdeasioiden osaamisemme kattaa erityisesti kiinteistöalan työsopimusjuridiikan, mutta myös yleisen työlainsäädännön.

Tarjoamme työsuhdeasioiden hoitamiseen myös erilaisia palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistat, että yrityksesi työsuhdeasiat ovat kunnossa. Kysy meiltä lisää palvelupaketeistamme.

Juridiset palvelumme:

 • työ- ja johtajasopimukset
  työaika- ja vuosiloma-asiat
 • avustaminen yhteistoimintaneuvotteluissa
 • työsuhde-erimielisyyksien ja riitojen hoitaminen tuomioistuimissa
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet

Kiinteistön- ja vuokranvälitys

Välitysliikkeiden toimintaan ja sopimuksiin perehtynyt asianajotoimisto

Palvelemme kiinteistön- ja vuokravälitysalalla toimivia yrityksiä heidän liiketoimintaansa liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Tavoitteemme on tukea asiakkaitamme kiinteistön- ja vuokravälitykseen, vuokraukseen, toimeksiantojen tekemiseen, ostotarjousneuvotteluihin ja kaupantekoon sekä kauppakirjojen laadintaan liittyvissä tilanteissa.

Palvelumme kattavat kiinteistö-, asunto-, liiketilojen ja tonttien kauppa- ja vuokraustilanteet sekä välitettävään omaisuuteen liittyvät kysymykset. Näitä ovat muun muassa kaavoitukset, rasiteoikeudet ja asunto-osakeyhtiöasiat.

Juridiset palvelumme:

 • kiinteistön- ja vuokravälitykseen liittyvät omat ja asiakkaiden sopimukset, asiakirjat ja niihin liittyvät juridiset kysymykset
 • sopimussuhteiden vastuukysymykset
 • välitystoimintaan liittyvät asiantuntijalausunnot
 • vuokraukseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat
 • kauppakirjat, kaupan asiakirjat ja vastuunrajoitukset
 • hallinnanjakosopimukset, rasitteet
  viranomaisluvat, kaavoitus
 • työsuhdeasiat
 • riita-asioiden hoitaminen
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet