Kunnossapitovastuun jakautuminen pienessä taloyhtiössä

Pienissä taloyhtiöissä vallitsee usein käytäntö, jossa jokainen osakas huolehtii itse omistamansa rakennuksen sekä sitä ympäröivän pihamaan ylläpidosta. Tämä voi kuitenkin johtaa ongelmiin, mikäli vastuista on alun perin sovittu epäselvästi tai poikkeavaa vastuunjakoa ei ole kirjattu ylös lainkaan. Kunnossapitovastuun jakautuminen pienessä taloyhtiössä vaatii tuekseen selkeät ja yksiselitteiset sopimukset tai yhtiöjärjestysmääräykset.