asian käsittely yhtiökokouksessa

Osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain perusteella oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tieto vaatimuksesta tulee kuitenkin toimittaa hallitukselle ajoissa. Pyyntö tehdään kirjallisesti.