Varajäsen on lain mukaan kutsuttava kokoukseen aina silloin, kun hallituksen joku varsinainen jäsen on estynyt. Yhtiö voi kuitenkin päättää käytännöstä kutsua varajäsenet kaikkiin hallituksen kokouksiin – se on suositeltava toimintatapa.