Tietosuoja-palvelut

TIETOSUOJA -PALVELUT

Tietosuoja-asiat tehokkaasti haltuun asiantuntijan avulla

Henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden on tullut päivittää tietosuoja-asiat kuntoon EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n uusien säännösten vaatimalla tavalla 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asiat haltuun -palvelumme avulla varmistat, että muutos tapahtuu yrityksessäsi sujuvasti ja että kaikki asetukset edellyttämät vaatimukset on huomioitu. Samalla varmistetaan, että yrityksellä on riittävä dokumentaatio tietosuojakysymysten hallinnasta.

Palvelumme sisältää seuraavat asiat:

  • Tapaaminen yrityksen edustajan kanssa
  • Isännöintiyrityksen alkutilanteen kartoitus (mitä tietoja kerätään,  miten eri tietoja käsitellään, mitä rekistereitä yrityksessä on, rekisteritietojen säilytys, käyttöoikeus tietoihin)
  • Toimenpide-ehdotus alkukartoituksen perusteella
  • Tarvittavien tietosuojaselosteiden ja sopimusliitteiden laadinta
  • 1—2 tunnin mittainen koulutustilaisuus yrityksen henkilökunnalle


Hinta:

Palvelun hinta  on 2 000 euroa (+ alv & toteutuneet matkakustannukset).

Ota yhteyttä


Kai Haarma
Toimitusjohtaja, lakimies OTM
050 545 4249
kai.haarma(at)kak-laki.fi