Työsuhteiden hoito

TYÖSUHDEJURIDISET PALVELUMME

Valitse osaava kumppani työsuhdeasioiden hoitoon

Henkilöstöasioita pitää koordinoida ja kehittää kaikissa työllistävissä yrityksissä. Asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä silloin, kun yrityksessäsi ei ole tarvetta rekrytoida kokoaikaista HR-osaajaa, mutta täsmäapua tarvitaan tietyissä aikaa ja resursseja vaativissa yksityiskohdissa. Etenkin työsuhteisiin liittyvissä sopimuksissa on noudatettava erityistä tarkkuutta, jotta vältyt erimielisyyksiltä tulevaisuudessa.

Me tunnemme työsopimusjuridiikan, yleisen työlainsäädännön, käytännön työsuhdeasiat ja kiinteistöalan työehtosopimukset. Olemme tehneet työoikeudellista asianajoa ja konsultointia menestyksekkäästi jo pitkään.

Tutustu palveluihimme, joiden avulla hoidat työsuhdeasiat tehokkaasti ja täsmällisesti.

Aloituspaketti

  • Yritysten sopimusten lainmukaisuuden tarkistaminen
  • Yritykseltä edellytettävien lakisääteisten suunnitelmien lainmukaisuuden tarkistaminen
  • Yrityksen nähtävänäpitovelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus
  • Työnantajan lakisääteisten ilmoitusvelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus

Peruspaketti

Aloituspaketin lisäksi

• Työsuojelutarkastukseen varautuminen eli työsuojeluvelvoitteiden tilanne ja lainmukaisuus (mm. työturvallisuuslaki, työsuojelun yhteistoiminta, työaikalaki, vuosilomalaki)

Laajapaketti

Aloituspaketin ja Peruspaketin lisäksi

  • Valmistautuminen ilmoitettuun työsuojelutarkastukseen, ohjeet asiakkaalle, ongelmakohtien tunnistaminen. Konsultoinnin laajuus on noin neljä tuntia
  • Työpaikkakohtainen koulutus työsuhdeasioista (enintään kahden tunnin
    mittainen luento)

Kysy myös lisäpaketeistamme:

• Liiketoimintojen myynti ja erityisjärjestelyt sekä työsuhdeasioiden DD
• Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen
• Johdon sopimukset
• YT-neuvottelut
• Yrityskohtaisen työsuhdesäännön, matkustusohjesäännön, paikallisen   sopimuksen tai yrityskohtaisen työehtosopimuksen laatiminen
• Erimielisyyksien ja riitatilanteiden ratkominen sovitteluna
• Talonmiehen työsopimus
• Työlainsäädännön muutokset -koulutuspaketti yrityksille
•  Työaika-asiat

Ota yhteyttä

 

Varatuomari, asianajaja
Keijo Kaivanto
puh: + 358 (0) 400 217 313
keijo.kaivanto@kak-laki.fi

 

Asianajaja, varatuomari, MBA
Jarmo Asikainen
puh: + 358 (0) 400 504 327
jarmo.asikainen@kak-laki.fi