Liiketilan vuokrasopimuksen irtisanominen

Liikuntakeskuksen yhteydessä toimiva ravintolayrittäjä irtisanottiin lukuisten sopimusrikkomusten vuoksi. Helsingin hovioikeus otti päätöksessään huomioon yksittäisistä pienistä teoista koostuvan kokonaisuuden, joka oli omiaan vahingoittamaan vuokranantajan liiketoimintaa.