rasitteet

Oikeustapaus, jossa käsitellään kiinteistön rasitteita