ryhmäkorjaushanke

Ryhmäkorjaushanke vaatii onnistuakseen otolliset olosuhteet – päätöstä tulee punnita monesta eri kulmasta