urakoitsija asetetaan konkurssiin

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 79 §:n mukaan tilaajalla (taloyhtiö) on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin. Tähän liittyy kuitenkin tiettyjä ehtoja.