perustajaosakkaan konkurssi

perustajaosakkaan konkurssi ja virhevastuujärjestelmä