Taloyhtiö lämmitys

Hallituksella on oikeus tehdä toimivaltansa nojalla päätös tiettyyn rajaan asti. Olennaista on, vaikuttaako lämpötilan laskeminen olennaisesti huoneistojen käyttämiseen.