vuositarkastus

vuositarkastustilaisuuden pitäminen ja koronaepidemia