Vi är experter
på fastighetsrätt

"Käänny ajoissa asiantuntijan puoleen, kun kohtaat tehtävässäsi juridisia pulmia. Huolehdimme lakiasioista, jotta sinä voit nukkua yösi rauhassa.”
Ari Kanerva, asianajaja
"Ongelmien eskaloituessa meistä kuoriutuu asiakkaan etua ajava ratkaisija. Tunnemme lakipykälät kuin omat taskumme.”
Marina Furuhjelm, asianajaja
"Otamme asiakkaan huolet kannettavaksemme ja luomme vakautta. Alan pioneerina meille on kertynyt laaja asiantuntemus kiinteistöalalta.”
Jaana Sallmén, asianajaja

Finlands ledande advokatbyrå inom fastighetsjuridik.

 

Hög kunskapsnivå med låg tröskel

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy är Finlands ledande advokatbyrå inom fastighetsjuridik. Vi hjälper bostads- och fastighetsaktiebolag, företag, samfund och stiftelser inom fastighetsbranschen, samt privatpersoner i alla situationer som kräver juridisk expertis. Våra kontor ligger i Helsingfors och Tammerfors, men vi står till tjänst i hela landet.

Hos oss förenas lång erfarenhet, mångsidig expertis inom fastighetsbranschen, samt hög kvalitet och effektivitet. Det är okomplicerat att vända sig till oss och lätt att prata med oss om juridiska frågor.

Tjänster

Bostads- och fastighetsaktiebolag

Boende

Fastighetsföretag

Byggande

Varje uppdrag är viktigt för oss

I vårt företag arbetar de bästa aktörerna inom fastighetsjuridik. Alla våra jurister har arbetat länge inom branschen, bland annat inom fastighetsbranschens organisationer, redan innan de övergått till att sköta advokatuppgifter. Våra jurister har deltagit i beredningen av bland annat hyreslagstiftningen, lagen om bostadsaktiebolag och markanvändnings- och bygglagen samt medverkat i arbetsgrupper som har berett många av branschens allmänna avtalsvillkor.

Vi bistår vid förhandlingar, konsulterar, hjälper till i tvistemål samt upprättar sakkunnigutlåtanden. Oavsett ärendets art erbjuder vi alltid klienten vår bästa expertis, antingen genom en enskild jurist eller genom ett team som sätts samman för att ta hand om större ärenden.

Vi verkar i tätt samarbete med sammanslutningar och utbildningsanstalter inom fastighets- och byggnadsbranschen, samt med medierna. Vi följer aktivt med lagstiftningsändringar och rättspraxis och ger ut olika verk och handböcker om vårt verksamhetsområde.