Personal Tammerfors

TAMMERFORS

ADVOKATER OCH JURISTER

Kirsi Alppi-Takkinen

Jurist, vicehäradshövding, AFM, eMBA

050 917 6737
kirsi.alppi-takkinen(at)kak-laki.fi

Mikko Ravi

Jurist, JM, vicehärardshövding

0400 579 828
mikko.ravi(at)kak-laki.fi

Kai Haarma

Advokat, verkställande direktör

050 545 4249
kai.haarma(at)kak-laki.fi

Petteri Kuhanen

Advokat, vicehäradshövding, jur. lic.

0500 601 064
petteri.kuhanen(at)kak-laki.fi

Jarmo Asikainen

Advokat, vicehäradshövding, MBA

0400 504 327
jarmo.asikainen(at)kak-laki.fi

Laura Veltheim-Asikainen

Advokat, vicehäradshövding

050 563 4555
laura.veltheim-asikainen(at)kak-laki.fi

Aki Rosén

Advokat, vicehäradshövding

050 622 32
aki.rosen(at)kak-laki.fi

Marina Furuhjelm

Advokat, Utvecklings- och kommunikationschef

050 597 5976
marina.furuhjelm(at)kak-laki.fi

Keijo Kaivanto

Advokat, vicehäradshövding, undervisningsråd

0400 217 313
keijo.kaivanto(at)kak-laki.fi

ADVOKATSEKRETERARE

BITRÄDANDE JURISTER OCH JURIS STUDERANDE

Lotta Laurila

Jurist studerande

Anna Pasanen

Rättsnotarie

Elias Jakala

Juris studerande