Taloyhtiön osakas: yhtiökokous on vuoden tärkein tilaisuus

Yhtiökokous kannattaa laittaa hyvissä ajoin kalenteriin: Siellä tehdään kiinteistön kuntoon vaikuttavia tärkeitä päätöksiä ja vahvistetaan vastikkeiden määrä.  Yhtiökokous on tilaisuus vaikuttaa omiin asumiskustannuksiin ja asunnon arvoon. Tilaisuudessa valitaan lisäksi taloyhtiölle hallitus. Osallistumalla voit siis vaikuttaa siihen, että mukana on innostuneita ja aktiivisia jäseniä. Ketään voi kuitenkaan voida valita hallitukseen ilman hänen omaa suostumustaan.

Tutustu kokousmateriaaliin etukäteen

Saat kutsun yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tutustu huolella kokouskutsun materiaaliin, jotta voit osallistua päätöksentekoon ja ymmärrät, mistä asioista yhtiökokouksessa puhutaan.Kokouskutsussa on mainittava, missä hallituksen päätösehdotukset, viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus ovat nähtävillä. Usein ne myös lähetetään kokouskutsun liitteenä yhdessä talousarvion ja kunnossapitotarveselvityksen kanssa.

Varmista jo nyt, että saat asiasi käsittelyyn

Isännöinti ja hallitus valmistelevat yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat. Yhtiökokouksessa voidaan tehdä päätöksiä ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista, joten mikäli haluat yhtiökokouksen käsiteltäväksi tai päätettäväksi jonkun toisen asian, kuten esimerkiksi autopaikkasäännöt, sinun pitää olla asiasta yhteydessä isännöitsijään ja hallitukseen heti vuoden alussa.

Kiinnitä huomio tuloihin ja menoihin

Isännöinti valmistelee yhtiökokoukseen paitsi tilinpäätöksen myös talousarvion taloyhtiön tuloista ja menoista. Talousarvion pohjalta vahvistetaan kokouksessa myös yhtiövastikkeiden suuruus. Osakkaana sinun kannattaa keskittyä talousarviossa suurten remonttien kustannuksiin.

Kunnossapitotarveselvityksessä esitellään taloyhtiön rakennusten kunnossapitotarve vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Se on hallituksen näkemys rakennuksen kunnosta. Hallituksen valmistelemaan esitykseen on hyvä perehtyä huolella, sillä selvityksen pohjalta voidaan laatia taloyhtiön korjausohjelma ja päättää lisäksi yksittäisistä remonteista. Erityisen tärkeää mukanaolo kevään yhtiökokouksessa on silloin, kun päätettäväksi on mahdollisesti tulossa iso remontti.

Kaikki mukaan

Yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon saavat osallistua kaikki osakkaat. Edellytyksenä on, että osakas on merkitty osakasluetteloon tai hän esittää yhtiökokouksessa selvityksen omistusoikeudestaan. Lisäksi kokoukseen saavat osallistua isännöitsijä ja hallituksen jäsenet.

Yli viiden asunnon yhtiössä myös vuokralainen voi osallistua yhtiökokoukseen, kun käsitellään asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi hänen kotinsa tai taloyhtiön yhteisten tilojen käyttöön. Vuokralainen voi äänestää yhtiökokouksessa, kun hän edustaa yhtiökokouksessa vuokranantajaansa.

 

Marina Furuhjelm
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn