Rakennusriidat ja niiden ehkäisy

Rakennusriidat ovat verrattain yleisiä, ja kärjistyessään ne voivat pahimmillaan johtaa hankkeen merkittäviin viivästyksiin sekä taloudellisiin menetyksiin. Siksi on tärkeää, että mahdollisia kiistanaiheita pyritään ennaltaehkäisemään varhaisessa vaiheessa paitsi konsultoinnilla myös tarkistamalla sopimukset kuntoon. 

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n lakiasiantuntijan avulla varmistat sen, että rakennusriitoja ei pääse syntymään tai että ne ratkeaisivat kannaltasi parhaalla mahdollisella tavalla. Pitkä kokemuksemme alaan liittyvistä oikeudellisista vastuukysymyksistä, syvällinen ymmärrys rakennusalasta ja siihen liittyvästä sopimisesta varmistavat sujuvan rakennusprojektin.  

Avustamme projektin kaikissa vaiheissa aina urakkamuodon valitsemisesta erilaisten asiakirjojen laadintaan.

Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset rakennus- tai urakkariitoihin erikoistunutta asianajajaa. 

Yhteydenotto on maksuton.

Miten rakennusriidat tyypillisesti syntyvät?

Rakennusriidassa kiistan osapuolet ovat tyypillisesti urakoitsija ja tilaaja tai pääurakoitsija ja alihankkija. Yleisimpiä riidanaiheuttajia ovat  

  • sopimusrikkomukset: kun toinen osapuoli rikkoo sopimusta 
  • rakennustekniset kysymykset: esimerkiksi rakennuksen suunnitteluun tai rakentamiseen liittyvät tekniset virheet  
  • aikataulut ja budjetit: viivästykset ja kustannusten nousu  
  • laadunvalvonta: rakennus tai sen osa ei täytä sovittuja laatustandardeja 
  • vastuu- ja vahingonkorvauskysymykset: Rakennusprojektin aikana saattaa sattua vahinkoja tai onnettomuuksia, joista osapuolet eivät ole yksimielisiä vastuusta tai korvauksista. 

Rakennusriidat johtuvat usein jo neuvotteluaikana syntyneistä tulkintaeroista. Kun vaiheet ennen sopimuksen allekirjoitusta suoritetaan tarkasti, tilaa mahdollisille erimielisyyksille jää vain vähän. Esimerkiksi tilaajan laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä, jotta urakoitsija voi mahdollisimman tarkasti määrittää omassa tarjouksessaan urakkaan liittyvät yksityiskohdat: hinnat, aikataulut sekä vaadittavat resurssit. 

Toimi näin riitatilanteessa

Jos asiat uhkaavat mennä solmuun, on tärkeää ottaa yhteyttä kiinteistöjuristiin mahdollisimman pikaisesti. Teemme ensin tilannearvion ja katsomme siihen suositeltavat jatkotoimenpiteet. Tietyissä tilanteissa kyseeseen voi tulla esimerkiksi reklamaation tekeminen. 

On hyvä muistaa, että oikea-aikaisilla toimenpiteillä voidaan välttää pitkä ja raskas oikeusprosessi, mikä on kummankin osapuolen etu. Jos sovintoon ei päästä, olemme asiakkaamme vankkumaton tuki koko oikeusprosessin ajan. Oikea-aikaisella konsultoinnilla voidaan ehkäistä tilanteiden kriisiytymistä työmaalla tai neuvotteluhuoneissa. 

Ratkaise rakennus- tai urakkariita osaavan asianajajan avustuksella

Konsultoimme rakennuttamisen juridiikasta, urakkasopimusten laadinnasta ja tarkastamisesta. Hoidamme vakuus- ja vastuukysymyksiä vastaanottovaiheesta rakentajan kymmenvuotisvastuuseen saakka. Tarvittaessa toimimme asiamiehinä tuomioistuimissa. Verotuskysymyksissä yhteistyökumppanimme on Tapio Tikkanen/Veromo Oy. 

Rakentamiseen erikoistuneet kiinteistöjuridiikan asiantuntijamme ovat oikea kätesi kaikissa rakennusoikeuteen liittyvissä yksityiskohdissa aina projektin alkumetreiltä urakan valmistumiseen asti.  

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.