Asunto-osakeyhtiöt
meiltä saat parhaan tuen lakiasioissa

Asunto-osakeyhtiöt kohtaavat usein tilanteita, joissa on viisainta kääntyä asiantuntijan puoleen. Meiltä saat asiantuntevaa lakikonsultointia kaikissa taloyhtiön hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutus- ja valmennustilaisuuksia: tyypillisiä aiheita ovat ajankohtaiset lakimuutokset tai korjaus- ja kunnossapitoasiat. Kerromme monimutkaisistakin lakiasioista ymmärrettävästi ja innostavasti. 

Yhteydenotto on maksuton.

Näin palvelemme

 • Avustaminen ja konsultointi hallituksen kokouksissa ja yhtiökokouksissa 
 • Avustaminen ja konsultointi hallituksen vastuukysymyksissä 
 • Asiantuntijalausuntojen laatiminen 
 • Juridinen konsultointi yhtiön hallintoon liittyvissä asioissa 
 • Yhtiöjärjestysmuutosten laatiminen 
 • Hallintaanottoprosessiin liittyvä konsultointi ja asiakirjojen laadinta 
 • Riita-asioiden hoitaminen 
 • Koulutus- ja valmennustilaisuudet 

Asunto-osakeyhtiöt ja palvelusopimukset

Palvelusopimukset ovat hyvän kiinteistönpidon tukijalka. Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimukset muodostavat perustan tehokkaalle ja kannattavalle kiinteistöjen ylläpidolle. Kun sopimukset valmistellaan ja neuvotellaan huolellisesti, varmistutaan palvelujen laadun toteutumisesta. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen syntymistä sopimuskauden aikana. 

Konsultoimme asunto-osakeyhtiöitä palvelusopimusten laadinnassa ja hoidamme niihin liittyviä vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä.  

Korjaus- ja lisärakentamishankkeen asiantuntija

Asunto-osakeyhtiöiden korjaus- ja lisärakennushankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii laaja-alaista asiantuntemusta myös juridiikasta. Erityisesti lupa-asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä siihen sovellettavaan lainsäädäntöön liittyy jonkin verran tulkinnanvaraisuutta. Osaamista tarvitaan niin rakennuslupavaiheessa, urakka-asiakirjojen laatimisvaiheessa kuin urakan korjaus- ja lisärakentamishankkeen aikana esiin tulevissa tilanteissa.  
 
Olemme asunto-osakeyhtiöiden hallitusten juridinen tuki korjaus- ja lisärakentamisen hankkeissa. Konsultoimme urakkasopimuksissa ja osallistumme neuvotteluihin. Hoidamme myös vakuus- ja vastuukysymyksiä rakennusurakan tai uudiskohteen vastaanottovaiheessa, takuutarkastuksessa ja myös takuuajan jälkeen. 

Asunto-osakeyhtiöt vuokranantajana

Asunto-osakeyhtiössä voi olla yhtiön hallintaan kuuluvia asuin- tai liikehuoneistoja, joiden vuokraamiseen liittyy useita juridisia kysymyksiä. Hyvin laadittu vuokrasopimus ja oikea reagointi vuokrasuhteen aikana eteen tulevissa ongelmatilanteissa turvaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön aseman. 

Kun vuokrasuhteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen, varmistetaan oikeat toimintatavat. Ennakointi selkeyttää päätöksentekoa ja ehkäisee riitoja. 

Palvelemme kaikissa taloyhtiöön harjoittamaan vuokraamiseen liittyvissä kysymyksissä vuokrasopimusten laadinnasta vuokrasuhteen vastuukysymyksiin.  

Näin palvelemme vuokrauksessa:

 • Asunto- ja toimitilavuokrasopimusten asiakirjat 
 • Juridinen konsultointi 
 • Avustaminen häiriötilanteiden hallinnassa 
 • Viranomaisluvat; rakennus- ja toimenpideluvat,
 • käyttötarkoituksen muutosluvat 
 • Riita-asioiden hoitaminen 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.