Artikkelit

Kiinteistölehden julkaisut

2020

Osakekirjan kuolettaminen

Vuoden 2019 alusta Suomessa otettiin käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä ja sähköiset merkinnät osakkeiden omistusoikeuksista alkoivat korvata perinteisiä, paperisia osakekirjoja. Asunto-osakeyhtiöiden tulee […]

Huoneiston hallintaanotto ja siihen liittyvistä muoto- ja menettelyvaatimuksista

Huoneiston hallintaanottomenettelystä säädetään laissa varsin yksityiskohtaisesti. Mikäli muotovaatimuksia ei noudateta, voi päätös olla moitteenvarainen tai jopa tehoton. Mikäli hallintaanotto halutaan […]

Kameravalvonnan tietosuojasta

Kameravalvonnan sallittavuudesta asuinkiinteistöissä on keskusteltu pitkään. Vakiintuneesti on katsottu, että tallentava kameravalvonta on mahdollista kiinteistöjen yleisillä ja yhteisillä alueilla, mutta […]

Lisää artikkeleita

2019

Lyhytaikainen vuokraus taloyhtiössä (Airbnb)

Huoneistojen tarjoaminen lyhytaikaisesti vuokralle, esimerkiksi AirBnB-palvelun kautta, yleistyy taloyhtiöissä, mikä on synnyttänyt kiivastakin keskustelua aiheen ympärillä. Lyhytaikainen vuokra-asuminen ei nimittäin […]

Talvi lähestyy ja lumentulo aiheuttaa asunto-osakeyhtiöille pohdittavaa

Talvi lähestyy ja lumentulo aiheuttaa asunto-osakeyhtiöille taas pohdittavaa. Varsinkin kerrostaloissa lumen kerääntyminen katoille voi aiheuttaa vahinkoa sekä rakenteille että ihmisille. […]

Äänileikkurin soveltamisesta

Helsingin hovioikeus on antanut ns. äänileikkuria koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen soveltamisesta tuomion 2.7.2018 nro 850. Tapauksessa oli kyse neljän asuinhuoneiston ja neljän […]

Lisää artikkeleita

2018

Osakkaan ja asukkaan vastuu vaurion ilmoittamatta jättämisestä

Helsingin hovioikeus on antanut 31.5.2018 tuomion (nro 663) asiassa, joka koskee osakkaan ja huoneiston asukkaan vastuuta ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä yhtiön kunnossapitovastuulle […]

Työsuhdeasioiden ajankohtaiset lakimuutokset

Nollatuntisopimuksiin liittyvät lakimuutokset Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan vaihtelevan työajan käyttämistä työsuhteessa. Tällöin kysymyksessä on työaikajärjestely, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan […]

Sähköautojen latauspisteet – tavanomainen taso

Taloyhtiöt voivat pian hakea valtion tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen – joustavampi päätöksenteko osakkaiden kesken edistäisi taloyhtiöiden palvelutarjonnan parantamista Jos taloyhtiö […]

Lisää artikkeleita

2017

ASUNTOKAUPAN PURKUKYNNYS

Asunto-osakkeen tai omakotitalon ostajalla, joka löytää kaupan kohteesta kosteusvaurion tai muun merkittävän kaupan kohteen virheen on valittava, hakeeko hän ensisijaisesti […]

Reklamaation laiminlyönti esti urakkahinnan sovittelun

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2017:71 pohdittiin, oliko taloyhtiöllä perusteita asuinrakennuksen ja autotallin uudisrakentamista koskevan urakkasopimuksen perusteella määräytyneen urakkahinnan sovitteluun. Kyse oli […]

PUTKIREMONTTI JA HYVITYS

Linjasaneeraus eli putkiremontti on suurimpia yksittäisen taloyhtiön remontteja. On ymmärrettävää, että osakas, joka on vastikään remontoinut kylpyhuoneensa, ei haluaisi uutta […]

Lisää artikkeleita

2016

Palkkaa vai työkorvausta, KHO 2016:154

Korkein hallinto-oikeus antoi 26.10.2016 aikaisempien hallinto-oikeuksien vastaavien päätösten tueksi ennakkopäätöksen KHO 2016:154 asiassa, joka on keskusteluttanut kiinteistönvälitysalalla jo pitkään. Taustalla […]

PÄÄOMAVASTIKKEEN PULMALLINEN MAKSUPERUSTE

Useissa asunto-osakeyhtiössä on mahdollisuus maksaa osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista kertasuorituksena, Niiltä osakkailta, jotka eivät halua suorittaa kertasuoritusta, peritään pääomavastiketta. Yhtiöjärjestysten […]

Rakentamisen hankkeet sujuvammiksi normitalkoilla

Maankäyttö- ja rakennuslakia perataan hallitusohjelman mukaisesti siten, että kaavoituksen ja rakentamisen lupaprosesseja sujuvoitetaan ja normeja puretaan. Sipilän hallitusohjelmalla on hyvät […]

Lisää artikkeleita

2015

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO:2015:87 yhtiön kunnossapitovastuusta ja osakkaan muutostöistä

Tapauksessa oli kysymys 1950-luvulla rakennetusta talosta, jonka kylpyhuoneiden alkuperäisvarustukseen olivat kuuluneet kylpyammeet. Kylpyhuoneiden alkuperäisrakenne ei ollut kosteita tiloja koskevien nykyisten […]

Kaavamerkinnät rakennusten käyttötarkoituksen sääntelijöinä

Kaavoitus luo perustan rakennusten sallitulle käyttötarkoitukselle. Kaavatasosta riippuen kaavan merkitys ja sitovuus vaihtelee. Rakennusluvan yhteydessä rakennuksen suhde voimassa olevaan kaavaan […]

PITÄÄKÖ KAUPPA PITÄÄ AUKI, VAIKKA EI KANNATA

Itä-Suomen hovioikeus antoi 26.8.2015 (nro 499, päätös ei tätä kirjoitettaessa ole vielä lainvoimainen) ratkaisunsa liikehuoneiston vuokrasopimusta koskevassa asiassa. Asiassa keskeinen […]

Lisää artikkeleita