Kiinteistökaupat ja kiinteistökehityshankkeet

Palvelemme asiakkaitamme kiinteistötransaktioissa, kuten esimerkiksi kiinteistökaupassa ja erilaisissa kiinteistökehityshankkeissa. Perehdymme heidän puolestaan kiinteistöjen myyntiin ja ostoon liittyviin juridisiin kysymyksiin sekä varmistamme, että kiinteistökauppa toteutuu sujuvasti ja päämiehen edun mukaisesti. 

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kiinteistösijoittajat, julkisyhteisöt, maanomistajat, teollisuushankkeiden toteuttajat ja yksityishenkilöt. Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset kiinteistökauppaan erikoistunutta asianajajaa. 

Yhteydenotto on maksuton.

Mihin kiinteistötransaktioilla viitataan?

Kiinteistötransaktio terminä sisältää toimet, jotka liittyvät kiinteistön ostamiseen tai myymiseen. Toimet sisältävät esimerkiksi kiinteistön myyntivalmistelut, tarjousten tekemisen ja hallinnoimisen sekä kauppakirjan laatimisen ja allekirjoittamisen. 

Milloin kyseessä on kiinteistö?

Kiinteistöllä viitataan puhekielessä omakotitaloon tai muuhun rakennukseen, kun samalla luovutetaan omistusoikeus tai maanvuokraoikeus maapohjaan. Tarkalleen ottaen kiinteistö merkitsee kuitenkin maanomistuksen yksikköä, kuten tilaa tai tonttia, jolla mahdollinen rakennus sijaitsee. Kun hankit kiinteistön, käsissäsi on siis maa-alue ja siihen kuuluvat rakennukset, kiinteät rakennelmat ja laitteet, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistölle kuuluvat mahdolliset rasitteet ja etuudet.   

Asianajajillamme on pitkä ja laaja-alainen kokemus erilaisista kiinteistökaupoista ja niiden juridisista kysymyksistä.  

Voit luottaa siihen, että oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa ratkaisu löytyy aina

Tavoitteenamme on tukea kiinteistötransaktioiden mahdollisimman sujuvaa etenemistä ja onnistumista. Kun kiinteistö- ja osakekaupoissa selvitetään juridiset riskit ja mahdollisuudet etukäteen, ja ne otetaan huomioon sopimuksissa, päätöksenteko selkeytyy ja riskit vähenevät. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen syntymistä. 

Mikäli huomaat riitatilanteen merkkejä, varmista, että saat parasta mahdollista lainopillista tukea ongelmien ehkäisemiseksi. 

Sopimusneuvottelut sinetöivät kiinteistökaupan

Lopulliset neuvottelut voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäisessä neuvotellaan siitä, mikä on oikeudellisesti mahdollista. Toinen osa käsittää kiinteistön arvoon liittyvät neuvottelut. Onnistunut prosessi päättyy siirtoprosessin allekirjoittamiseen. 

Kokenut asianajaja, joka tuntee kiinteistökaupat

Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asiantuntija on matkassasi aina kiinteistökaupan alkumetreiltä sopimusneuvotteluihin asti. 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.