Asuntokauppariita ja kiinteistökauppariita

Asunnon tai kiinteistön ostaminen ei aina onnistu ongelmitta, olipa kyseessä rakennusvaiheessa oleva, uusi tai käytetty asunto tai kiinteistö. Asuntokauppariita saattaa puhjeta yllättäen, mikäli asunnosta tai kiinteistöstä ilmenee ennalta-arvaamattomia virheitä. Virhe voi johtua esimerkiksi myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä, tai salaisesta, taloudellisesta tai oikeudellisesta virheestä. 

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva on Suomen johtava kiinteistöalan juridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilanteissa kanssamme ratkaisu löytyy aina. 

Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset asunto- tai kiinteistökauppariitoihin erikoistunutta asianajajaa.   

Yhteydenotto on maksuton.

Milloin kyseessä on asuntokauppariita ja milloin taas kiinteistökauppariita? 

Kiinteistöllä viitataan puhekielessä omakotitaloon tai muuhun rakennukseen, kun samalla luovutetaan omistusoikeus tai maanvuokraoikeus maapohjaan. Tarkalleen ottaen kiinteistö merkitsee kuitenkin maanomistuksen yksikköä, kuten tilaa tai tonttia, jolla mahdollinen rakennus sijaitsee. Kun hankit kiinteistön, käsissäsi on siis maa-alue ja siihen kuuluvat rakennukset, kiinteät rakennelmat ja laitteet, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistölle kuuluvat mahdolliset rasitteet ja etuudet.  

Kiinteistö katsotaan Suomessa kiinteäksi omaisuudeksi, kun taas asunto-osake on irtainta omaisuutta. Asunto-osakekauppaan kuuluvat esimerkiksi kerrostalo- ja rivitalohuoneistot, joihin asunto-osake antaa hallintaoikeuden. Myös paritalot tai useamman erillistalon ryhmät ovat usein asunto-osakeyhtiö-muotoisia.   

Miten asunto- ja kiinteistökauppariita eroavat toisistaan?

Asuntokauppariita ja kiinteistökauppariita eroavat toisistaan. Esimerkiksi myyjän ja ostajan vastuissa on eroja: kiinteistökaupassa myyjän vastuu määritellään maakaaren säännösten mukaan, jolloin myyjän vastuuaika on lähtökohtaisesti viisi vuotta. Asunto-osakkeen kaupassa myyjän ja ostajan vastuut määritellään puolestaan asuntokauppalaissa. Myyjän vastuuaika on tällöin lähtökohtaisesti kaksi vuotta. 

Asuntokauppariita – asianajaja auttaa

Asuntokauppaan liittyy suuria odotuksia, mutta harmillisen usein se tuo tullessaan pettymyksen. Asuntokauppariita voi pitkittyessään vaikuttaa osapuolten taloudelliseen tilanteeseen ja jokapäiväiseen jaksamiseen. 

Tyypillisimpiä virheitä, joista asuntokauppariita saa alkunsa, ovat kosteus- ja homevauriot. Virhe kaupassa on silloin, kun kohde ei vastaa niitä myyjän antamia tietoja, jotka ovat vaikuttaneet ostopäätökseen. Lisäksi kyse voi olla muun muassa oikeudellisista tai taloudellisista virheistä, jolloin myyjä on voinut antaa ostajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisista velvoitteita tai jättänyt kertomatta olennaisia tietoja. Myyjä vastaa myös tietyissä tilanteissa salaisista virheistä, eli virheistä, joita ei ole edes ollut myyjän tiedossa. Tällaiset virheet ovat tyypillisesti rakennuksen rakenteen sisällä olevat kosteus- tai mikrobivauriot.  

Mikäli käsilläsi on asuntokauppariita, kannattaa alaan erikoistuneeseen asianajajaan olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Kiinteistökauppariita

Kiinteistökauppariita liittyy tyypillisesti laatuvirheeseen. Tällöin kaupan kohde ei vastaa sitä, mitä on sovittu.  

Myyjän tulee aina antaa ostajalle totuudenmukaisesti tietoa kiinteistön ominaisuuksista ja kunnosta. Ostajan tehtävä on puolestaan tutustua kiinteistöön riittävällä huolellisuudella. Kiinteistökaupan virheessä arvioidaan, kuinka olennaisesta virheestä on kyse. Myös kiinteistönkaupassa myyjä voi olla vastuussa salaisesta virheestä, eli sellaisesta virheestä, joka ei ole ollut myyjän tiedossa. Jos kaupassa on virhe, voi ostaja vaatia hinnanalennusta tai joskus jopa kaupan purkua. Ostaja voi joissain tapauksissa olla myös oikeutettu vahingonkorvauksiin.  

Kiinteistökauppariitatilanteissa
kannattaa olla yhteydessä alaan erikoistuneeseen asianajajaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Ratkaise asunto- tai kiinteistökauppariita osaavan asianajajan avustuksella

Kiinteistö- tai asuntokauppa on monille ihmisille taloudellisesti ja henkisesti yksi elämän tärkeimpiä päätöksiä. Siksi on hyvä löytää asiantunteva kumppani avuksi, jos kohtaat kaupanteossa vastoinkäymisiä. Erityisen tärkeää on tuntea lainsäädäntö ja osata soveltaa sitä myös käytäntöön.  

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen ja Kanervan kokeneet asianajajat auttavat sinua riitatilanteissa. Olemme konsultoineet asiakkaitamme menestyksekkäästi kauppoihin liittyvissä neuvotteluissa ja tuomioistuimissa. Tarvitsetpa lisätietoja myyjän tai ostajan vastuusta asunto- tai kiinteistökaupassa, voit kääntyä toimistomme puoleen. Selvitämme puolestasi, mihin olet oikeutettu ja velvoitettu, laadimme tarvittavat dokumentit, neuvomme riitatilanteen käsittelyssä, avustamme sinua neuvotteluissa ja tarvittaessa oikeudenkäynneissä. 

Juridiset palvelumme:

Asunto- ja kiinteistökauppa-riitojen hoitaminen

Riitatilanteiden sovittelu

Kaupan purkaminen

Reklamaation laatiminen

Tarvitsetko juridista apua asuntokauppariitaan liittyen?

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.