Muut rakentamisen juridiset palvelut

 Tarjoamme juridista tukea maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme myös asiantuntija lisärakentamisen hankkeissa sekä uudiskohteiden johtamisessa.  

Yhteydenotto on maksuton.

Maankäyttö ja kaavoitus

Rakentamista ja alueiden suunnittelua säädellään vahvasti yhteiskunnan taholta. Siksi on tärkeää tietää, millaiset säännökset tulevat sovellettavaksi, vaaditaanko hankkeisiin kaavamuutoksia, rakennuslupaa tai muita viranomaislupia. Autamme asiakkaitamme selvittämään tarpeelliset toimet hankkeiden käynnistämiseksi ja edustamme heitä koko prosessin ajan. 

Palvelemme laajoissa rakennuttamisen aluehankkeissa sekä yksittäisissä lisärakentamis- tai käyttötarkoituksenmuutoskohteissa. Huolehdimme lupa-asioista ja järjestelyistä, jotka liittyvät esimerkiksi kaavoitukseen, rasitesopimuksiin ja kiinteistöjen muodostamiseen. Avustamme asiakkaitamme myös lupa- ja valitusprosesseissa. 

Juridiset palvelumme

 • juridinen konsultointi maankäyttöprosesseissa 
 • kaavamuutosten hoitaminen 
 • viranomaislupahakemukset 
 • maanvuokra-, rasite- ja hallinnanjakosopimukset 
 • riita-asioiden hoitaminen 
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet 

Lisärakentamishankkeen asiantuntija

Lisärakennushankkeiden menestyksekäs läpivienti vaatii laaja-alaista asiantuntemusta myös juridiikasta. Erityisesti lupa-asioihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä siihen sovellettavaan lainsäädäntöön liittyy enemmän tulkinnanvaraisuutta verrattuna uudiskohteisiin. 

Olemme lisärakentamisen lakiammattilaisia. Konsultoimme urakkasopimuksissa ja osallistumme neuvotteluihin. Hoidamme myös vakuus- ja vastuukysymykset rakentamisvaiheen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi toimimme asiamiehinä tuomioistuimissa. 

Juridiset palvelumme

 • urakkariitojen hoitaminen 
 • reklamaatioiden laatiminen 
 • lisärakentaminen, esimerkiksi ullakkorakentamishankkeet 
 • rakentamisen vastuukysymykset 
 • lisärakentamisen juridinen konsultointi ja neuvottelut 
 • urakka-asiakirjojen tarkastaminen ja kommentointi 
 • viranomaisluvat; rakennusluvat, toimenpideluvat 
 • kaavoitusasiat; kaavamuutokset, lisärakennusoikeuden hakeminen, valitusasiat 
 • ympäristöasiat ja -selvitykset; jätteet, melu, pilaantunut maaperä 
 • riita-asioiden hoitaminen 
 • koulutus- ja valmennustilaisuudet 

Tukea uudiskohteiden johtamiseen

Uudiskohteiden johtaminen poikkeaa monilta osin vanhan taloyhtiön rutiineista.  Avustamme ja edustamme asiakkaitamme uudiskohteiden vastuutilanteissa. Hoidamme vakuus- ja vastuukysymyksiä aina vastaanottovaiheesta rakennuttajan kymmenvuotisvastuuseen saakka. Lisäksi ratkomme riita-asioita. 

Juridiset palvelumme

 • reklamaatioiden laatiminen 
 • rakentamisen vastuukysymykset 
 • uudisrakentamisen juridinen konsultointi ja neuvottelut 
 • riita-asioiden hoitaminen 

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.