Tietosuoja taloyhtiöissä ja yrityksissä

Yhteydenotto on maksuton.

Tietosuoja-asiat tehokkaasti haltuun asiantuntijan avulla

Henkilötietoja käsittelevien organisaatioiden on tullut päivittää tietosuoja-asiat kuntoon EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n uusien säännösten vaatimalla tavalla 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asiat haltuun -palvelumme avulla varmistat, että muutos tapahtuu yrityksessäsi tai taloyhtiössäsi sujuvasti ja että kaikki asetukset edellyttämät vaatimukset on huomioitu. Samalla varmistetaan, että yrityksellä tai taloyhtiöllä on riittävä dokumentaatio tietosuojakysymysten hallinnasta.

Yrityksen ja taloyhtiön tietosuoja-asiat kuntoon ammattilaisen avulla

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on tarkentaa ja yhtenäistää käytäntöjä henkilötietojen käsittelyssä. Siihen valmistautumista voi verrata pelastussuunnitteluun: yrityksen tai taloyhtiön on itse kartoitettava tiedonhallinta.

Velvollisuus tarjoaa mahdollisuuden yrityksen toimintatapojen yhtenäistämiseen ja sujuvoittamiseen. Samalla se on tilaisuus tunnistaa arvokas tieto ja kehittää luottamusta isännöintiyrityksen toimintaan. Isännöintiyrityksissä uudet säännökset merkitsevät päivityksiä organisaation sisäiseen ohjeistukseen. Sopimukset omien asiakkaiden ja esimerkiksi tietojärjestelmän toimittajien, ylläpitäjien ja IT-tuen kanssa on saatettava ajan tasalle.

Lisäksi vanhat rekisteriselosteet vaativat päivittämistä. Jokaisen yrityksen on itse kerättävä tiedot kaikista rekistereistä, joita se ylläpitää kumppaniensa kanssa ja mietittävä, mikä tieto on asiakkaan ja mikä yrityksen omaa. Jokainen rekisteri eritellään ja henkilötiedon tallentaminen perustellaan jollakin tietosuoja-asetuksen sallimista perusteista. Uusi laki velvoittaa varmistamaan tietoturvan riittävyyden ja varautumaan ongelmatilanteisiin. GDPR:n laiminlyönnistä yritykselle voidaan antaa huomautus tai määrätä muita seuraamuksia.

Tietosuoja-asiat haltuun -palvelu

Palvelumme sisältää seuraavat asiat:

  • Tapaaminen yrityksen edustajan kanssa
  • Isännöintiyrityksen alkutilanteen kartoitus (mitä tietoja kerätään,  miten eri tietoja käsitellään, mitä rekistereitä yrityksessä on, rekisteritietojen säilytys, käyttöoikeus tietoihin)
  • Toimenpide-ehdotus alkukartoituksen perusteella
  • Tarvittavien tietosuojaselosteiden ja sopimusliitteiden laadinta
  • 1—2 tunnin mittainen koulutustilaisuus yrityksen henkilökunnalle

Hinta

Palvelun hinta  on 2 000 euroa (+ alv & toteutuneet matkakustannukset).

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.