Ympäristöoikeus on erikoisosaamistamme

Ympäristöoikeus kattaa laajasti kiinteistöihin ja elinympäristöömme liittyviä asioita. Laki ja säädökset kehittyvät jatkuvasti. Ympäristöasioiden painoarvo onkin viime vuosina kasvanut voimakkaasti kiinteistöliiketoiminnassa. Rakennuttamisessa ympäristöasioiden asiantunteva hoitaminen on yrityksille tärkeää niin juridisesti kuin taloudellisestikin.  

Lakimiehemme auttavat ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteydenotto on maksuton.

Ympäristösääntelyn lisääntyessä juridisen osaamisen tärkeys on painottunut

Ympäristösääntely on lisääntynyt selvästi aina 1980–1990-luvuilta lähtien. Kiinteistöliiketoiminnan osalta sääntely on alkanut voimistumaan 2000-luvulla, kun mukaan on tullut runsaasti rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja muun muassa jätteiden kierrättämiseen liittyvää, tyypillisesti EU-taustaista, sääntelyä.  

Lainsäädäntö on lisännyt ympäristöasioihin liittyvää työtä yrityksissä. Toisaalta kiinteistösijoittamisessa on jo pitkään vahvistunut vastuullisen tai niin sanotun vihreän toiminnan- ja sijoittamisen trendi, joka puskee alan toimijoita ryhtymään oma-aloitteisiin toimiin vaikkapa erilaisten ympäristösertifikaattien ja -standardien osalta. Tämä kaikki on kasvattanut juridisen osaamisen kysyntää. 

Ympäristöoikeus sisältää juridista konsultointia kaavoituksista korjaushankkeisiin

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva keskittyy ympäristöoikeuden sektorilla perinteiseen maa- ja vesioikeuteen. Lakimiestemme puoleen käännytään esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamisen luvissa ja pilaantuneen maaperän vastuukysymyksissä. Lisäksi rantojen käyttöön, niille rakentamiseen sekä kiinteistöjen lunastuksiin ja rasitteisiin liittyvät toimeksiannot ovat yleisiä. Ympäristöoikeuteen erikoistuneet juristit avustavat myös kiinteistötoimituksissa ja yksityistietoimituksissa. Julkisivujen ja hissiremonttien korjaushankkeissa hoidamme rakennussuojeluasioita. 

Osaamisemme ympäristöasioissa on monipuolista ja palvelee niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisasiakkaitakin. Tällä hetkellä asiantuntijoiden toimeksiannoissa ovat lisääntyneet varsinkin energiatehokkuusasiat, kun esimerkiksi taloyhtiöissä tehdään sähköautojen lataamisinfran hankkeisiin tai maalämpö- ja aurinkopaneelien hankintaan liittyviä päätöksiä.  

Lakimiehemme auttavat ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöoikeus ja lakipalvelumme

  • konsultointi 
  • ympäristöasioiden asiakirjat 
  • viranomaisluvat 
  • ympäristön Due Diligence 
  • riita-asioiden hoitaminen 
  • koulutus- ja valmennustilaisuudet 

Tarvitsetko juridista apua ympäristöoikeuteen liittyen?

Lähetä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä. 

Yhteydenotto on maksuton.