Taloyhtiön häiriötilanne hallintaan – aloita aina keskustelemalla

Asunto-osakeyhtiöasuminen on mitä suurimmassa määrin yhteisöllistä: Yhtiön rakennukset ja huoneistot omistetaan yhdessä, taloyhtiöllä on laaja velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnosta ja osakkeenomistajilta/asukkailta edellytetään yhteistyötä hyvän asumisen eteen. On selvää, että ristiriidoilta tai muilta ongelmatilanteilta ei aina voi välttyä. Tyypillisesti erimielisyyksiä aiheuttavat erilaiset häiriöt ja järjestysmääräysrikkomukset sekä epäselvyydet huoneiston käyttötarkoituksesta.Häiriötilanne voi olla hankala ratkaista ja taloyhtiön keinot ovat hyvin rajalliset. Yhtiö voi antaa epävirallisia huomautuksia ja varoituksia osakkaalle tai asukkaalle, mutta suoranaisia juridisia seuraamuksia ei näihin kuitenkaan liity. Toisaalta asunto-osakeyhtiölain mukaan vaikea häiriötilanne voidaan ratkaista  huoneiston haltuunotolla jopa kolmen vuoden ajaksi. Näin raskas seuraamus edellyttää, että osakkeenomistajan tai asukkaan virheellinen menettely on todistettava aukottomasti.Koska hallintaanotto on vaikea ja monesti ylimitoitettu prosessi, kannattaa taloyhtiössä harkita myös muita mahdollisia keinoja. Yksi vaihtoehto on turvautua viranomaisapuun. Jos naapurihuoneistosta kantautuu toistuvasti melua, asukas tai osakas voi kääntyä kunnan viranomaisen puoleen ja pyytää mittauksilla selvittämään häiriöstä aiheutuvaa terveyshaittaa. Toki ensivaiheessa on ehdottomasti syytä pyrkiä ratkaisemaan häiriötilanne keskustelemalla suoraan aiheuttajan kanssa tai ilmoittaa asiasta isännöitsijälle tai hallitukselle.

Vaikeissa tilanteissa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen

Asiantuntijan käyttö ongelmatilanteissa voi olla hyödyllistä ja kustannustehokasta. Toimistomme laatii vuosittain kymmeniä asiantuntijalausuntoja, joiden avulla ratkaistaan esimerkiksi osakkeenomistajan ja yhtiön välisiä erimielisyyksiä jonkin asian oikeasta juridisesta tulkinnasta.Moni häiriötilanne pystytään myös ratkaisemaan ennen käräjäoikeuteen menoa asiamiesten välisillä neuvotteluilla. Niiden pohjalta päädytään parhaassa tapauksessa sovintosopimukseen, jonka noudattamiseen osapuolet sitoutuvat. Neuvotteluissa on kuitenkin varauduttava siihen, että ratkaisun aikaansaamiseksi on mahdollisesti joustettava jossain määrin omista vaateista.

Joskus käy niinkin, että asia ei ratkea kevyemmillä riidanratkaisumenettelyillä ja päädytään käräjäoikeuteen. Samalla tulee kuitenkin varautua siihen, että lopullinen ratkaisu asiaan saadaan mahdollisesti vasta vuosien kuluttua. Tie ei ole helppo, siksi kannattaa huolehtia siitä, että saat avuksesi parhaan lakimiehen.

Kai Haarma
Toimitusjohtaja, lakimies, OTM
Facebook
Twitter
LinkedIn