Asiantuntijavideot

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Vastuu muutostöistä taloyhtiössä

Mitä muutostöitä osakkeenomistaja saa huoneistossaan tehdä ja kuka vastaa, jos osakkaan remontti aiheuttaa vesivahingon? Asianajaja Kai Haarma vastaa.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Hallituksen jäsenen vastuu taloyhtiössä

Mitä vastuita ja velvollisuuksia taloyhtiön hallituksen jäsenillä on? Asianajaja Aki Rosén vastaa.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Vesimittaridirektiivi

Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n energiatehokkuusdirektiivi muutti veden kulutuksen laskutusperusteita taloyhtiöissä. Lakimies Tommi Leppänen kertoo lisää direktiivin tuomista muutoksista.

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Vuokralaisen aiheuttama vahinko

Vuokralaisen toiminnasta on aiheutunut laaja vesivahinko. Kuka maksaa korjauskustannukset? Asianajaja Marina Furuhjelm vastaa.