Ajankohtaista alalla 2015

2015

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutos täsmentää esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksia sekä laiminlyöntimaksuja koskevia säännöksiä. Laiminlyöntimaksuihin lisätään korotettu laiminlyöntimaksu. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta

Lue lisää »
2015

Ryhmärakennuttamislaki voimaan 1.9.2015

Uuden lain tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttamalla sen myötä rahoituksen saamista hankkeille. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa,

Lue lisää »
2015

Jatkokäsittelylupamenettely laajenee 1.10.2015

Käsittelyluvan tarve Lain muutoksen jälkeen jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Käsittelylupa tarvitaan kaikkiin valituksiin käräjäoikeuden ratkaisuista, asian laadusta tai valituksen kohteesta riippumatta. Tämä

Lue lisää »
2015

Uusi säätiölaki voimaan 1.12.2015

Uudella säätiölailla selvennetään jatkuvarahoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden asemaa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyllistä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehostetaan perusteettomien lähipiirietujen estämistä. Laissa on pakottavia ja tahdonvaltaisia

Lue lisää »
2015

Tilaajavastuulaki muuttuu

Eduskunta hyväksyi 11.3.2015 muutoksia tilaajavastuulakiin (HE 161/2014) Tilaajan selvitysvelvollisuutta muutetaan sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lakia selkiytetään verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi on

Lue lisää »
2015

Korjaus- ja energia-avustuksiin 40 miljoonaa

Valtion vuoden 2015 talousarvion mukaan korjaus- ja energia-avustuksiin saa myöntää 40 miljoonaa euroa valtion asuntorahastosta. Avustusten myöntämisessä painotetaan edelleen hissien asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä

Lue lisää »
2015

Energiatehokkuuslaki voimaan 1.1.2015

Energiatehokkuuslaissa säädetään suurille yrityksille velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Suurena yrityksenä pidetään toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä

Lue lisää »