Kiinteistölehden artikkelit 2015

Kiinteistölehden artikkelit 2015

PITÄÄKÖ KAUPPA PITÄÄ AUKI, VAIKKA EI KANNATA

Itä-Suomen hovioikeus antoi 26.8.2015 (nro 499, päätös ei tätä kirjoitettaessa ole vielä lainvoimainen) ratkaisunsa liikehuoneiston vuokrasopimusta koskevassa asiassa. Asiassa keskeinen kysymys oli se, oliko vuokralainen

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2015

YHTIÖKOKOUS VOI MUUTTAA MIELTÄÄN

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2015:19 pohdittiin kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksen mahdollisuutta muuttaa jo aiemmin tekemiään päätöksiä. Kyseiseen kiinteistöosakeyhtiöön sovellettiin asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Kiinteistöyhtiön toimialana oli omistaa ja hallita neljää

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2015

Oikeustapaus: asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu

Helsingin käräjäoikeus antoi 31.10.2014 lainvoimaiseksi jääneen tuomion nro 48759 asiassa L 13/17684, jossa oli kysymys asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuusta ja osakkaan oikeudesta saada yhtiö täyttämään tämä velvollisuutensa.

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2015

Yhtiökokouspöytäkirjan kirjauksista

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokousten pöytäkirjaan on kirjattava yhtiökokouksessa tehdyt päätökset sekä äänestystulokset. Se mitä tämän lisäksi pöytäkirjaan kirjataan, vaihtelee taloyhtiöittäin ja on yhtiökokouksen puheenjohtajan päätettävissä. Esimerkiksi

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2015

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN TULKINTAA

VUOKRASUHTEEN KESTO Toisin kuin asuinhuoneistojen vuokrauksessa liikehuoneistojen vuokrausta koskevassa laissa ei ole vuokrasuhteen kestolle asetettu rajoituksia. Näin ollen vuokrasopimus voidaan tehdä joko ennalta sovituksi määräajaksi

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2015

Kehittämiskorvaus kannustavammaksi Helsingissä

Kunnilla on oikeus periä maanomistajalta korvauksia kunnalle aiheutuvista yhdyskuntarakentamisen kustannuksista silloin kun maanomistajalle koituu asemakaavasta, asemakaavamuutoksesta, vastaavasta poikkeamispäätöksestä tai suunnittelutarveratkaisusta merkittävää hyötyä. Ensisijaisesti korvauksista pyritään

Lue lisää »