Lunta tulvillaan on raikas talvisää

Vuoden vaihteen jälkeen säätiedotusten mukaan pakkanen kiristyy ja lunta on luvassa senttikaupalla koko Suomeen. Taloyhtiön kannattaa alkutalven vähälumisuudesta huolimatta muistaa, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön kunnossapidosta myös suhteessa lumiturvallisuuteen.

Taloyhtiö voi joutua vastuuseen katolta pudonneen lumen tai jään aiheuttamasta vahingosta. Tämän vuoksi lumiturvallisuudessa ja lumitöissä ei kannata säästellä. Kulut harvoin ovat kuitenkaan merkittäviä ottaen huomioon taloyhtiön koko vuoden hoitokulut. Vaikka runsaslumisena talvena lumitöistä aiheutuu keskiarvoa suuremmat kulut, ei lumitöitä kuitenkaan voi laiminlyödä. Taloyhtiön tuleekin huolehtia siitä, että taloyhtiön tontin auraus, hiekoitus ja lumen pudotus turvatoimineen on asianmukaisesti hoidettu.

Miten taloyhtiön tulisi toimia?

Hallituksen kannattaa tarkistaa huoltosopimustensa tilanne ja tarvittaessa muuttaa sopimuksia tarpeen mukaan. Käytännössä taloyhtiö valtuuttaa usein isännöitsijän sopimaan huolto- ja lumenpudotusfirmojen kanssa, miten turvallisuudesta pidetään talviaikaan huolta yhtiön piha-alueella. Sopimuksessa on syytä määritellä tarkoin se, miten ja kuinka usein lumityöt tehdään, miten ja kuinka usein lumenpudotustarvetta tarkkaillaan ja lumet pudotetaan katolta. Sopimuksen solmimisesta huolimatta hallituksen ja isännöitsijän tulisi varmistaa, että sopimuskumppanit noudattavat myös sovittuja käytänteitä. Huoltoyhtiön käyttäminen ei nimittäin periaatteessa poista kiinteistönomistajan vastuuta mahdollista vahingonkärsijää kohtaan, ellei voida osoittaa, että huoltoyhtiö on laiminlyönyt sovitut velvoitteensa.

Kiinteistönomistajan ja hallituksen henkilökohtainen vastuu

Hallituksen jäsenen ei tarvitse erityisesti pelätä henkilökohtaista korvausvastuuta. Korvausvastuun syntyminen edellyttää laiminlyöntiä tehtävien hoidossa. Jos taloyhtiö järjestää kiinteistön huolellisen ylläpidon ja hoidon asianmukaisesti laatimillansa sopimuksilla, henkilökohtaiselle vahingonkorvausvelvollisuudelle tuskin on perusteita.

Vahingon sattuessa kiinteistön omistajakaan ei välttämättä joudu vahingonkorvausvastuuseen, jos taloyhtiö on kunnossapitovelvoitteensa mukaisesti, esimerkiksi suojasään yllätettyä, eristänyt katualueen puomein ja varoituskyltein tulevia lumenpudotustöitä varten, mutta vahinkoa kärsinyt ei ole noudattanut kylttien ohjeita. Silloin itsensä loukannut saattaa joutua kärsimään vahingon tappionaan oman myötävaikutuksensa vuoksi.

Joel Sariola,
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn