Purkava uusrakentaminen tarjoaa taloyhtiöille uusia vaihtoehtoja ongelmatilanteissa

Purkavaa uusrakentamista koskeva hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta on ajankohtainen kuluvan syksyn aikana. Tämän hetkisen tiedon mukaan hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viikolla 42 ja lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan tiukalla aikataululla jo 1.1.2019. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, taloyhtiöt saavat pian mahdollisuuden aidosti punnita, kannattaako vanha rakennus purkaa ja tehdä tilalle uusi korjaamisen sijaan.

Asunto-osakeyhtiölain muutoksen tavoitteena on helpottaa purkavaa uusrakentamista koskevan asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa siten, että samalla turvataan osakkaiden asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet sekä vakuudenhaltijoiden, esimerkiksi pankkien oikeudet. Ajatus on, että yhtiökokous voisi päättää 4/5 määräenemmistöllä sellaisesta purkavasta uusrakentamisesta, jossa osakkaat saavat uudesta rakennuksesta huoneiston itselleen yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Osakkeiden tuottamaa osakehuoneiston hallintaoikeutta ja muita osakkaiden yhtiössä tuottamia oikeuksia ja velvollisuuksia ei ole tarkoitus muuttaa.

Lakiin on tarkoitus ottaa päätöksentekoa varten tarkat säännökset laadittavasta suunnitelmasta asiantuntijalausuntoineen. Lisäksi säädetään suunnitelman nähtävänä pidosta ja lähettämisestä osakkeenomistajille ja velkojille ennen yhtiökokousta. Kyseessä on siis kiinteistöarviointi, jossa huomioidaan niin juridinen kuin tekninen näkökulma.

Osakkaiden oikeusturvasta pidetään kiinni

Purkavaa uusrakentamista vastustavan osakkeenomistajan ensisijaiseksi oikeussuojakeinoksi ehdotetaan näillä näkymin oikeutta vaatia osakkeiden lunastamista käypään hintaan määräajassa yhtiökokouksen tekemän päätöksen jälkeen.

Lisäksi sillä, joka omistaa yli 90 prosenttia taloyhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olisi oikeus lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet käypään hintaan, jos peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti tai asuntojen käytettävyyden kannalta kannattavaa. Vastaavasti tässä tilanteessa vähemmistöosakkaalla olisi oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta.

Työryhmä ehdottaa myös, että yhtiökokous voisi 4/5:n määräenemmistöllä päättää korjauskelvottomaksi arvioidun taloyhtiön rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta ja selvitystilasta siten, että taloyhtiön netto-omaisuus jaettaisiin mahdollisimman pian osakkaille käypien arvojen suhteessa.

Esitystä laadittaessa työryhmä on pyrkinyt huomioimaan sen, ettei lain muuttamiseen tarvita perustuslain säätämisjärjestystä.

Lakia ei ole vielä eduskunnassa hyväksytty, joten nähtäväksi jää meneekö se tällaisenaan läpi. Jos eduskunnasta löytyy kuitenkin tahtoa asian edistämiseen, taloyhtiöissä voidaan päättää purkavasta uusrakentamisesta jo ensi vuoden puolella.

Marina Furuhjelm,
Asianajaja

Facebook
Twitter
LinkedIn