Saanko luvan? Asbestipurkutyön tekemiseen!

Ei ole asbestin kanssa leikkimistä. Täysin kylmiltään ei asbestia sisältävän rakenteen kimppuun tule ryhtyä. Työhön vaaditaan nimittäin erikoiskoulutus sekä työsuojeluviranomaisen (aluehallintovirasto) lupa.

Tässä jutussa jatkamme kesäkuussa aloittamaamme juttusarjaa asbestipurkutöitä koskevan lain voimaantulosta. Uudessa laissa on keskitetysti asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset. Nykyiset asbestipurkutyövaltuutukset ovat lain siirtymäsäännösten mukaan voimassa vuoden 2018 alkuun eli kaksi vuotta uuden lain voimaantulosta.

Siirtymäajan jälkeen asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan taho, joka on saanut siihen luvan. Asbestipurkutyöluvan voi saada tehtävään päteväksi katsottu henkilö, jolla on lain mukaan purkutyöhön soveltuva ammattitutkinto. Vaadittavan pätevyyden voi saavuttaa esimerkiksi suorittamalla talonrakennusalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen osan koskien asbestitöitä. Ennen vuotta 2011 saatu asbestipurkutyöntekijän koulutus on voimassa vain vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen työntekijällä on oltava suoritettuna ammattitutkinto.

Asbestipurkulupaa ei tarvita lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja, hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen eikä asbestikartoituksen tekemiseen. Materiaalien voidaan katsoa olevan hyvässä kunnossa, jos se ei ole murentunut eikä materiaalin pinta ole muuten rikkoutunut. Tällaisina töinä voidaan pitää esimerkiksi huollon tai korjauksen vuoksi yksittäisten krokidoliittiasbestia sisältävän levyn irrotusta ja takaisin kiinnitystä tai muuta pienimuotoista asbestipitoisen bitumikermin huoltotyötä. Huomio kannattaa kuitenkin kiinnittää siihen, että aina kun purkutyö tehdään työstövälineellä, joka mahdollisesti hajottaa asbestipitoista materiaalia, on se tehtävä asbestipurkutyöluvan omaavan yrityksen toimesta. Asbestipurkutyön suorittaminen ilman lupaa on tuomittava asbestipurkutyörikkomuksesta sakkoon.

Asbestipurkutyöluvat myöntää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ennen luvan myöntämistä aluehallintovirasto suorittaa työsuojelutarkastuksen, minkä yhteydessä selvitetään, että hakijalla on käytössään asbestipurkutyöhön tarvittavat laitteet ja välineet ja että hakijalla on laitteille tarvittavat huoltotilat. Lupa on valtakunnallinen. Alottavalle toimijalle lupa myönnetään ensin määräaikaisena yleensä kolmeksi vuodeksi. Kun toiminta on todettu asianmukaiseksi ja se on vakiintunutta, lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi. Hakijalla, jolla on aikaisemmin ollut valtuutus, lupa myönnetään edelleen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli aikaisempi toiminta on ollut asianmukaista.

Lupaviranomainen pitää myös työsuojelun edistämiseksi ja valvomiseksi asbestipurkutyöluvista asianmukaista rekisteriä.

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn