Sähköautojen latauspisteet – tavanomainen taso

Taloyhtiöt voivat pian hakea valtion tukea sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen – joustavampi päätöksenteko osakkaiden kesken edistäisi taloyhtiöiden palvelutarjonnan parantamista

Jos taloyhtiö kaavailee rakentavansa latauspisteet kaikille omistamilleen autopaikoille vastikerahoin, päätöksentekoon tarvitaan jokaisen osakkaan suostumus. Valtion uusi tuki ja sähköautoilun suosion kasvu herättävät kysymyksen prosessin joustavuudesta.

Ennusteen mukaan sähköautojen määrä Suomen liikenteessä ylittänee vuoden 2019 puoliväliin mennessä 20 000 kappaleen rajan. Sähköautokannan yhtenä kasvun edellytyksenä on latausmahdollisuuksien parantuminen ympäri Suomea. Teknologiateollisuuden tiedotteen mukaan kaikkien julkisten latauspaikkojen määrä on kasvanut vuoden aikana noin 90 prosenttia.

Nyt valtiovalta on tarjoamassa merkittävää tukea myös taloyhtiöille yksittäisten latauspisteiden rakentamiseen. Ne pitää asentaa vähintään viidelle autopaikalle tai laajentaa taloyhtiön sähköjärjestelmän kapasiteettia. Avustusta myönnetään 35 prosenttia toteutuneesta arvonlisäverollisesta kokonaiskustannuksesta, kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohti. Tuki on tulossa haettavaksi tämän vuoden syksyllä, ja se koskee ainoastaan taloyhtiön omistamia autopaikkoja.

Onko aika tulkita sähköverkon saneerausta puhtaasti latauspisteitä varten taloyhtiön tavanomaisena uudistuksena?

Autopaikan varustaminen sähköauton latausmahdollisuudella on helpointa, jos toimenpide ei vaadi muutoksia yhtiön sähköverkkoon ja hanke koskee yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja. Näin on yleensä silloin, kun muutama autopaikka varustetaan sähköauton latausmahdollisuudella ja toimenpide voidaan toteuttaa nykyisen sähköverkon puitteissa. Sähkökulut maksaa aina pistokkeen käyttäjä.

Jos taloyhtiön sähköverkko on vanha ja tekniseltä käyttöiältään uudistuksen tarpeessa, yhtiö voi sähköverkon saneerauksen yhteydessä varustaa autopaikat latausmahdollisuudella. Tässä tapauksessa kysymys on tavanomaisesta yhtiön peruskorjaus-/perusparannushankkeesta eli siitä voidaan päättää yhtiökokouksessa osakkaiden enemmistöpäätöksellä ja se voidaan rahoittaa vastikkeilla.

Myös esimerkiksi sähköautojen latausvalmiuden mahdollistavan kaapelointityön tekeminen taloyhtiön piharemontin yhteydessä on sellainen perusparannus, josta voidaan päättää enemmistöpäätöksellä.

Sen sijaan sähköverkon saneerausta ja kapasiteetin lisäystä vain sähköautojen latausmahdollisuuden vuoksi ei kiinteistöalalla olla yleisesti pidetty ns. tavanomaisena uudistuksena, johon riittää osakasenemmistön päätös. Se siis vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen, jotta hanke voidaan toteuttaa ja kustannukset periä vastikkeina.

Sähköautoilun merkittävä lisääntyminen jo lähitulevaisuudessa ja valtion rahallinen tuki antavat kuitenkin mielestäni mahdollisuuden tulkita tänä päivänä tilannetta toisin. Näemme nyt, että kyse on taloyhtiön tavanomaisesta uudistuksesta, jota voidaan rahoittaa yhtiövastikkeella ja josta yhtiökokouksen enemmistö voi päättää. Vaikka tähän liittyvää oikeuskäytäntöä vielä puuttuu, uskallan varovaisesti ottaa tällaisen kannan. On kuitenkin tärkeä avata keskustelu aiheesta rohkeasti ja tulkita lakia tavalla, joka mahdollistaa taloyhtiöiden toiminnan kehittämisen.

Kirjoittaja Asianajaja Marina Furuhjelm
Kiinteistölehti 7/2018

 

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
LinkedIn