isännöitsijä

Då det är dags för husbolaget att utföra större renoveringar eller andra arbeten i sina byggnader, blir det aktuellt för husbolaget att bestämma hur entreprenaden borde konkurrensutsättas. Enligt huvudregeln är husbolag inte förpliktade att konkurrensutsätta entreprenader, som bolaget beställer. Husbolag är inte upphandlande enheter i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen), och därmed är de inte som utgångspunkt tvungna att följa dess bestämmelser om konkurrensutsättning och upphandlingsförfaranden.
2021

Isännöitsijän vaihto vaatii taloyhtiön hallitukselta tarkkuutta – lue aiempi isännöintisopimus huolella ja varmista, että kaikki tarvittavat dokumentit aina sähköposteja myöten siirtyvät uudelle isännöintiyritykselle

Isännöitsijän vaihto ei tapahdu nappia painamalla. Kiinteistöjuristin mukaan prosessissa mahdollisesti syntyvät epäselvyydet liittyvät tyypillisesti sopimusasioihin ja tietojen siirtoon.  Taloyhtiön asioita hoitava isännöintiyritys voi vaihtua yllättävistä

Lue lisää »