tilaajavastuulaki

2015

Tilaajavastuulaki muuttuu

Eduskunta hyväksyi 11.3.2015 muutoksia tilaajavastuulakiin (HE 161/2014) Tilaajan selvitysvelvollisuutta muutetaan sopimuspuolen verovelkatietojen ja eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta. Lakia selkiytetään verovelkatodistuksen esittämisen osalta. Selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi on

Lue lisää »