Kiinteistölehden artikkelit 2016

Kiinteistölehden artikkelit 2016

Palkkaa vai työkorvausta, KHO 2016:154

Korkein hallinto-oikeus antoi 26.10.2016 aikaisempien hallinto-oikeuksien vastaavien päätösten tueksi ennakkopäätöksen KHO 2016:154 asiassa, joka on keskusteluttanut kiinteistönvälitysalalla jo pitkään. Taustalla on käytäntö, jossa välitysliikerekisteriin merkitty

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

PÄÄOMAVASTIKKEEN PULMALLINEN MAKSUPERUSTE

Useissa asunto-osakeyhtiössä on mahdollisuus maksaa osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista kertasuorituksena, Niiltä osakkailta, jotka eivät halua suorittaa kertasuoritusta, peritään pääomavastiketta. Yhtiöjärjestysten määräykset pääomavastikkeen ja lainaosuuden maksuperusteesta

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

Rakentamisen hankkeet sujuvammiksi normitalkoilla

Maankäyttö- ja rakennuslakia perataan hallitusohjelman mukaisesti siten, että kaavoituksen ja rakentamisen lupaprosesseja sujuvoitetaan ja normeja puretaan. Sipilän hallitusohjelmalla on hyvät tavoitteet, vaan miten on toteutuksen

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

OSAKKEENOMISTAJAN VASTUU TEETTÄMÄSTÄÄN KORJAUKSESTA

Osakkeenomistajan vastuuta teettämästään huoneistoremontista on tulkittu eri tavoin nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa ja edellisessä, vuoden 1991 asunto-osakeyhtiölaissa. Näin ollen taloyhtiöiden on syytä olla tarkkana, jos tällainen asia

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

Vuokranantajan vastuu vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta

Asunto-osakeyhtiöiden tyypillisiin kysymyksiin kuuluu vahingonkorvausvastuu ns. suihkuun nukahtamistapauksissa. Toinen hyvin tyypillinen kysymys on vuokranantajan vahingonkorvausvastuu vuokralaisen aiheuttamista vahingoista. Korkeimman oikeuden tuoreessa ratkaisussa KKO 2016:33 yhdistyivät

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

KOHTUULLINEN MOITEAIKA

Yhtiökokouksen päätöksen mitättömyys Espoon käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus ovat käsitelleet asunto-osakeyhtiön osakkaiden moitekannetta ja sitä, olivatko osakkaat vedonneet moitekanteessaan yhtiökokouksen päätöksen mitättömyyteen kohtuullisessa ajassa. Yhtiökokouksen

Lue lisää »
Kiinteistölehden artikkelit 2016

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksesta

Korkein oikeus on vuonna 2016 antanut kaksi asuinhuoneiston vuokrasuhdetta koskevaa ennakkoratkaisu; toinen liittyy vuokran korottamiseen (KKO 2016:5) ja toinen irtisanomisilmoitukseen (KKO 2016:6). Tässä artikkelissa käsitelty

Lue lisää »