Grilla inte sönder grannsämjan

Ett säkert tecken på att sommaren snart är här är att grillarna börjar grävas fram ur förråden. Trots att en fräsande grillkorv kan få det att vattnas i munnen på en, lönar det sig att grilla förnuftigt.

Brandsäkerheten är särskilt viktig på balkonger och terrasser. Oset kan dessutom irritera grannarna, så den som vill värna om sämjan gör bäst i att grilla sansat. Ifall man ordnar en middag lönar det sig till exempel att grilla allt på en gång istället för att göra det natten lång.

I vissa bostadshus är det enligt ordningsreglerna förbjudet att grilla på balkongen, men deras faktiska betydelse är mera diskuterbar. Det är både problem med både övervakning och straff i förbudsbestämmelser.

Ifall en invånare bryter mot reglerna i ett bostadsaktiebolag har bolaget ingen annan tvångsåtgärd att ta till än att ta bostaden i bolagets besittning. Det är däremot inte tillåtet enligt bostadsaktiebolagslagen, ifall det är fråga om små försummelser. Om brandsäkerheten är i skick är det ganska långsökt att bolaget skulle ta över ens bostad. Jag tror inte att någon domstol skulle ge sig in på sådant här.

Noga med askan

Det är tillåtet att använda såväl kol-, gas- som elgrill på balkonger och terrasser. Man skall förstås inte glömma brandsäkerheten när man grillat klart. Man bör vara försiktig med aska och annat bränt material. Faran är att aska som fortfarande är het hamnar i soporna. Det kan dröja flera dagar innan askan svalnat.

Det lönar sig alltså att i god tid se till att ha till exempel ett metallfat till hands – då slipper man stressa över att hitta en plats för askan just när man grillat klart. Hur sval askan är får man reda på genom att rota runt i den lite. Ifall den svalnar för långsamt kan man ta hjälp av vatten.

Grilla säkert

  • Placera grillen på ett oantändligt underlag. Se till att det inte finns några lättantändliga material runt omkring.
  • Håll barnen borta från grillen.
  • Ha släckutrustning nära till hands.
  • Använd skyddshandskar och undvik att ha ansiktet för nära grillen.
  • Håll ett öga på grillen hela tiden. Fett från maten kan blossa upp i stora lågor.
  • Försök inte släcka brinnande fett med vatten, utan kväv lågorna med en släckningsfilt.

Marina Furuhjelm, OTM

Facebook
Twitter
LinkedIn