KKO:2015:87 Kylpyhuoneen bitumieristeen yläpuolella oleva 10 cm paksuinen pintalaatta katsottiin rakenteeksi ja siten yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaksi

Posted Posted in 2015, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Yhtiön 1950-luvulla rakennetuissa kylpyhuoneissa bitumieristeen päällä oli vielä kymmenen senttimetrin paksuinen pintalaatta.  Korkein oikeus katsoi, että vaikka yhtiö ei lähtökohtaisesti […]

Turun HAO 28.01.2015, taltio: 15/0018/1 Ravintolavuokralaisen valitusoikeus toimintaansa palvelevan terassin toimenpidelupa-asiassa

Posted Posted in 2015, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Ravintolayrittäjällä ei ollut valitusoikeutta tarjoiluterassin toimenpideluvan hylkäävässä päätöksessä. Päätöksellä katsottiin olevan ravintolatoimintaan ja vuokrasopimukseen liittyvät vaikutukset, joita oli pidettävä vain […]

KHO 11.2.2015/362, Pressuhallin rakentamista koskevaan toimenpidelupaan liittyvä louhinta ja maa-ainesten hyödyntämisoikeus

Posted Posted in 2015, AJANKOHTAISTA, Ajankohtaista oikeuskäytännössä, Ajankohtaista oikeuskäytännössä 2015

Piha-/varastointialueen laajamittainen rakentaminen vaikutti olennaisesti naapurien asemaan ja merkitsi pelkästään pressuhallin rakentamiseen tarkoitetun toimenpideluvan merkittävää muuttamista. Muutosta ei ollut mahdollista […]