2015

2015

Rahanpesu ja asunto-osakeyhtiöt

Rahanpesu, tuo muun muassa elokuvista tuttu huumerikollisuuteen yhdistetty termi, on tullut osaksi arkipäiväämme. Meistä jokainen on saattanut törmätä siihen, että oma pankki pyytää yhtäkkiä tunnistautumaan.

Lue lisää »
2015

Marina Furuhjelm vuoden HAI 2015

Helsingin ammatti-isännöitsijät HAI ry valitsee vuosittain ansioituneen toimijan vuoden HAI:ksi. Vuonna 2015 valinta kohdistui Marina Furuhjelmiin. Vuoden HAI julkistettiin 3.12.2015 yhdistyksen koulutus – ja messuristeilyllä.

Lue lisää »
2015

Huoneenvuokralain toimivuutta selvitetään

Toimistomme voitti tarjouskilpailun Ympäristöministeriö on käynnistänyt huoneenvuokralainsäädännön toimivuuden ja ajantasaisuuden arviointityön. Ministeriö valitsi toimistomme selvityksen tekijäksi. Varsinaisena selvityshenkilönä toimii Helena Kinnunen ja hänen varahenkilönään Marina

Lue lisää »
2015

Toimitilavuokrasopimusten riskit hallintaan

Toimitilavuokrauksessa vuokranantajan vuokralaisen tulisi pyrkiä tunnistamaan vuokraukseen liittyvät mahdollisuudet ja hallitsemaan siihen liittyviä riskejä. Kun vuokraukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet selvitetään etukäteen ja ne otetaan

Lue lisää »
2015

Uudet palvelupakettimme: Sopimusten juridiset palvelut

Palvelusopimukset muodostavat perustan tehokkaalle kiinteistöjen ylläpidolle ja kiinteistöjohtamiselle. Kun sopimukset laaditaan huolellisesti, voidaan varmistua palvelujen laadun toteutumisesta. Näin vähennetään myös mahdollisten riitojen riskiä sopimuskauden aikana.

Lue lisää »
2015

Ennakointi työsuhteissa kannattaa

Selvät sopimukset ja selvät käytännöt ehkäisevät ennalta riitoja. Niistä on myös apua silloin, kun yritykseen tehdään työsuojelutarkastus. Koska työsopimus on kahden kauppa, työnantajan ja työntekijän,

Lue lisää »
2015

KHO 2015:119 Pysäköinti yksityisellä alueella

Yksityisomistuksessa olevalla pysäköintialueeksi liikennemerkillä 521 osoitetulla yleiseen liikenteeseen käytetyllä pysäköintialueella olleiden kahden ajoneuvon, jotka oli poistettu liikennekäytöstä ja joiden määräaikaiskatsastukset olivat toimittamatta, katsottiin olleen tieliikennelain

Lue lisää »
2015

Tilaajavastuulaki muuttui 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutos täsmentää esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksia sekä laiminlyöntimaksuja koskevia säännöksiä. Laiminlyöntimaksuihin lisätään korotettu laiminlyöntimaksu. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta

Lue lisää »