Kuukauden lakikysymys: Osakas haluaa saada asiansa yhtiökokouksen käsittelyyn, mikä on oikea tapa toimia?

Asiantuntijamme vastaavat kerran kuukaudessa lakikysymykseen. Aloitamme sarjan ajankohtaisesti yhtiökokouskutsuun liittyvällä kysymyksellä. Miten osakkaan on toimittava saadakseen toivomansa asian käsittelyyn yhtiökokouksessa?

Asunto-osakeyhtiölain 6:6 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti, se osoitetaan hallitukselle ja toimitetaan taloyhtiön osoitteeseen. Käytännössä vaatimuksen voi usein toimittaa isännöintiyrityksen edustajalle sähköpostilla tai postitse. Käsiteltävää vaatimusta ei tarvitse perustella, mutta käsiteltäväksi vaadittava asia tulee ilmaista vaatimuksessa selkeästi.

Vaikka kutsua ei olisi vielä lähetetty, mutta hallitus on ehtinyt jo päättää kutsun sisällöstä, hallituksen ei tarvitse kokoontua uudestaan päättämään osakkaan vaatiman asian sisällyttämisestä kokouskutsuun. Osakkaan tulee siis tehdä ilmoitus isännöitsijälle ennen kuin hallitus päättää kutsun sisällöstä.

Facebook
Twitter
LinkedIn